Thông tin trường đã được xác thực

YTB - Trường đại học Y Thái Bình