Điểm chuẩn năm 2023 - YTB - Trường đại học Y Thái Bình

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023 Ghi chú
1 7720101 Y khoa B00; D07; D08 25.8
2 7720110 Y học dự phòng B00; D08 19
3 7720115 Y học cổ truyền B00; D08 23.25
4 7720201 Dược học A00; A01; D07 23.14
5 7720301 Điều dưỡng B00; D08 22.1
6 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học B00; A00 23.7
7 7720701 Y tế công cộng B00; A00 15

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

YTB - Trường đại học Y Thái Bình

Địa chỉ: Số 373 Lý Bôn, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Website chính: www.tbump.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (0363)838.545. Số máy lẻ 106, 105, 112, 113.

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
YTB - Trường đại học Y Thái Bình