Điểm chuẩn năm 2022 - YTB - Trường đại học Y Thái Bình

Điểm chuẩn Xét điểm thi THPT

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Xét điểm thi THPT Ghi chú
1 7720101 Y khoa B00; D07; D08 26.3
2 7720115 Y học cổ truyền B00; D08 23.55
3 7720110 Y học dự phòng B00; D08 19
4 7720201 Dược học A00; A01; D07 25
5 7720301 Điều dưỡng B00; B08 21.3
6 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học A00; B00 24.15

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

YTB - Trường đại học Y Thái Bình

Địa chỉ: Số 373 Lý Bôn, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Website chính: www.tbump.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (0363)838.545. Số máy lẻ 106, 105, 112, 113.

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
YTB - Trường đại học Y Thái Bình