Điểm chuẩn năm 2023 - DVB - Trường đại học Việt Bắc (*)

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023 Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01 15
2 7340301 Kế toán A00; A01; D01 15
3 7380101 Luật A01; C00; D01; D15 15
4 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01 15
5 7520103 Kỹ thuật cơ khí A00; A01; D01 15
6 7520201 Kỹ thuật điện A00; A01; D01 15
7 7220210 Ngôn ngữ Anh D01; A01; D10; D14 15
8 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc A01; C00; D01; D15 15
9 7810101 Du lịch A01; C00; D01; D15 15

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023 Ghi chú
1 7520103 Kỹ thuật cơ khí A00; A01; D01 15
2 7520201 Kỹ thuật điện A00; A01; D01 15
3 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01 15
4 7340301 Kế toán A00; A01; D01 15
5 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01 15
6 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; A01; D10; D14 15
7 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc A01; C00; D01; D15 15
8 7810101 Du lịch A01; C00; D01; D15 15
9 7380101 Luật A01; C00; D01; D15 15

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

DVB - Trường đại học Việt Bắc (*)

Địa chỉ: Đồng Bẩm, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Website chính: www.vietbac.edu.vn

Liên lạc: . ĐT: (0280)3755878.

Loại hình trườngTrường NGOÀI Công lập

Xem trang tổng hợp của trường
DVB - Trường đại học Việt Bắc (*)