Điểm chuẩn năm 2023 - YHB - Trường đại học Y Hà Nội

Tên ngành Mã ngành Chỉ tiêu Tuyển thăng Điểm chuẩn xét KQ tốt nghiệp THPT Tiêu chí phụ Số trúng tuyển Tổng số trúng tuyển
Y khoa 7720101 280 73 27,73 TTNV < = 1 209 282
Y khoa
kết hợp chứng chỉ
ngoại ngữ quốc tế
7720101_AP 120 26,0 TTNV < = 1 122 122
Y khoa
Phân hiệu Thanh
Hóa
7720101YHT 85 1 26,39 TTNV < = 1 100 101
Y khoa
Phân hiệu Thanh hóa kết hợp
chứng chỉ ngoại
ngữ quốc tế
7720101YHT_AP 35 24,25 TTNV < = 1 22 22
Răng Hàm Mặt 7720501 70 6 27,5 TTNV < = 2 65 71
Răng Hàm Mặt kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế 7720501_AP 30 25,5 TTNV < = 1 30 30
Y học cổ truyền 7720115 80 24,77 TTNV < = 2 87 87
Y học dự phòng 7720110 100 22,3 TTNV < = 1 109 109
Điều dưỡng chương trình tiên
tiến
7720301 90 24,0 1 131 131
Điều dưỡng
chương trình tiên tiến kết hợp
chứng chỉ ngoại
ngữ quốc tế
7720301_AP 40 21,0 1 5 5
Điều dưỡng
Phân hiệu Thanh
Hóa
7720301YHT 80 19,0 1 81 81
Dinh dưỡng 7720401 100 23,19 TTNV < = 2 105 105
Kỹ thuật xét nghiệm Y học 7720601 80 1 24,85 TTNV < = 2 88 89
Kỹ thuật Phục hồi chức năng 7720603 50 22,7 TTNV < = 1 66 66
Khúc xạ nhãn khoa 7720699 70 25,4 TTNV < = 3 81 81
Y tế công cộng 7720701 60 20,7 TTNV < = 1 71 71
_

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

YHB - Trường đại học Y Hà Nội

Địa chỉ: Số 1 Tôn Thất Tùng, Q. Đống Đa, Hà Nội.

Website chính: hmu.edu.vn

Liên lạc: ĐT: 04.38525123.

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
YHB - Trường đại học Y Hà Nội