Điểm chuẩn năm 2023 - YPB - Trường đại học Y Hải Phòng

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023 Ghi chú
1 7720101A Y khoa (A) A00 24.63
2 7720101B Y khoa (B) B00 25.35
3 7720110 Y học dự phòng B00 19
4 7720115 Y học cố truyền B00 21.8
5 7720201A Dược học (A) A00 23.43
6 7720201B Dược học (B) B00 24.41
7 7720201D Dược học (D) D07 23.4
8 7720301 Diều dưỡng B00 20.25
9 7720501 Răng hàm mặt B00 25.4
10 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học B00 22.75

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

YPB - Trường đại học Y Hải Phòng

Địa chỉ: Số 72A Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Tp.Hải Phòng.

Website chính: www.hpmu.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (031)3731168.

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
YPB - Trường đại học Y Hải Phòng