Điểm chuẩn ngành Công nghệ truyền thông

Bảng điểm chuẩn 2021 cho ngành Công nghệ truyền thông

Điểm chuẩn 2021 - UEF - Đại Học Kinh Tế -Tài Chính TPHCM
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
17 7320106 Công nghệ truyền thông A00; A01; D01; C00 20
Điểm chuẩn 2021 - ETU - Đại Học Hòa Bình
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
15 7320106 Công nghệ truyền thông A00; A01; C01; D01 17.4
Điểm chuẩn 2021 - DVD - Đại Học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
13 7320106 Công nghệ truyền thông C15; D01; A16; C00 15
Điểm chuẩn 2021 - DTC - Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông – Đại Học Thái Nguyên
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
22 7320106 Công nghệ truyền thông A00; C01; C14; D01 17