Điểm chuẩn ngành Khoa học quản lý

Bảng điểm chuẩn 2021 cho ngành Khoa học quản lý

Điểm chuẩn 2021 - KHA - Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
26 7340401 Khoa học quản lý A00; A01; D01; D07 27.2
Điểm chuẩn 2021 - DTZ - Đại Học Khoa Học – Đại Học Thái Nguyên
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
6 7340401 Khoa học quản lý D01; C00; C14; D84 15 Chương trình đại trà