Điểm chuẩn ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

Bảng điểm chuẩn 2023 cho ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên. Danh sách này không thể hiện hết cho tất cả các trường, một số trường Hướng nghiệp Việt chưa cập nhật được dữ liệu nên có thể không có thông tin tại đây.

Điểm chuẩn năm 2023 - DTM - Trường đại học Tài Nguyên và Môi Trường TP.HCM
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023 Ghi chú
16 7850102 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên A00; A01; B00; D01 15
Điểm chuẩn năm 2023 - DMT - Trường đại học tài nguyên và môi trường Hà Nội
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023 Ghi chú
18 7850102 Kinh tế Tài nguyên thiên nhiên A00; A01; A07; D01 22
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023 Ghi chú
18 7850102 Kinh tế Tài nguyên thiên nhiên A00; A01; A07; D01 23.75
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi ĐGNL QG HN 2023 Ghi chú
10 7850102 Kinh tế Tài nguyên thiên nhiên 75
Điểm chuẩn năm 2023 - TCT-Trường đại học Cần Thơ

Số  

TT 

Mã ngành 

Tên ngành - chuyên ngành (nếu có) 

Tổ hợp xét tuyển 

Điểm  

chuẩn

88 

7850102 

Kinh tế tài nguyên thiên nhiên 

A00, A01, C02, D01 

22,05

Điểm chuẩn năm 2023 - DHI - Khoa Quốc tế trường ĐH Huế

Số TT

Tên trường, Ngành học

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

Điểm chuẩn xét KQ tốt nghiệp THPT 

3

Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

7850102

A00, A01, C00, D01

17.00

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Một số thông tin có thể chưa được chính xác. Hãy đối chiếu với thông tin từ website chính thức của từng trường để kiểm chứng và đối chiếu thông tin..