Điểm chuẩn ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

Bảng điểm chuẩn 2021 cho ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

Điểm chuẩn 2021 - TCT - Đại Học Cần Thơ
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
80 7850102 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên A00; A01; C02; D01 24
Điểm chuẩn 2021 - KHA - Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
35 7850102 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên A00; A01; D01; B00 26.95
Điểm chuẩn 2021 - DTM - ĐH Tài Nguyên môi trường TPHCM
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
13 7850102 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên A00; A01; B00; D01 15
Điểm chuẩn 2021 - DMT - Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
17 7850102 Kinh tế Tài nguyên thiên nhiên A00; A01; A07; D01 15 Trụ sở chính Hà Nội