Điểm chuẩn ngành Quản lý bệnh viện

Bảng điểm chuẩn 2021 cho ngành Quản lý bệnh viện

Điểm chuẩn 2021 - KSA - Đại Học Kinh Tế TPHCM
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
39 7720802 Ngành Quản lý bệnh viện A00; A01; D01; D07 24.2 TPHCM
Điểm chuẩn 2021 - DNC - Đại học Nam Cần Thơ
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
28 7720802 Quản lý bệnh viện B00; B03; C01; C02 17
Điểm chuẩn 2021 - DHV - Đại học Hùng Vương TPHCM
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
7 7720802 Quản lý Bệnh viện B00; B03; C01; C02 15