Điểm chuẩn ngành Quản lý dự  án

Bảng điểm chuẩn 2021 cho ngành Quản lý dự  án

Điểm chuẩn 2021 - KHA - Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
32 7340409 Quản lý dự án A00; A01; D01; B00 27.5