Điểm chuẩn ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

Bảng điểm chuẩn 2023 cho ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước. Danh sách này không thể hiện hết cho tất cả các trường, một số trường Hướng nghiệp Việt chưa cập nhật được dữ liệu nên có thể không có thông tin tại đây.

Điểm chuẩn năm 2023 - LCH - ĐẠI HỌC CHÍNH TRỊ (Trường Sĩ quan Chính trị)
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023 Ghi chú
1 7310202 Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước C00 27.62 TS nam miền Bắc
2 7310202 Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước C00 26.27 TS nam miền Nam
3 7310202 Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước A00 19.55 TS nam miền Bắc
4 7310202 Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước A00 19.8 TS nam miền Nam
5 7310202 Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước D01 24.2 TS nam miền Bắc
6 7310202 Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước D01 23.75 TS nam miền Nam
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023 Ghi chú
1 7310202 Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước C00 25.05 Xét tuyển HSG bậc THPT, TS nam miền Bắc
2 7310202 Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước C00 23.93 Xét tuyển HSG bậc THPT, TS nam miền Nam
3 7310202 Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước D01 22.6 Xét tuyển HSG bậc THPT, TS nam miền Nam
Điểm chuẩn năm 2023 - HTN - Học viện THANH THIẾU NIÊN
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023 Ghi chú
2 7310202 Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước C00; C20; A09; D01 17
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023 Ghi chú
7 7310202 Xây dựng đảng và chính quyền nhà nước C00; C20; D01; A09 20
Điểm chuẩn năm 2023 - HCH HCS - Học viện hành chính
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023 Ghi chú
41 7310202 Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước D14 21.5
42 7310202 Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước C00 23.5
43 7310202 Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước C19 24.5
44 7310202 Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước C20 24.5
Điểm chuẩn năm 2023 - HCA - Học viện Chính trị Công an nhân dân
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023 Ghi chú
1 7310202 Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước A01; C00; C03; D01 23.41 Nam, phía Bắc
2 7310202 Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước A01; C00; C03; D01 24.94 Nữ, phía Bắc
3 7310202 Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước A01; C00; C03; D01 22.24 Nam, phía Nam
4 7310202 Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước A01; C00; C03; D01 23.21 Nữ, phía Nam
Điểm chuẩn năm 2023 - HBT - Học viện báo chí - tuyên truyền
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023 Ghi chú
75 7310202 Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước D01; R22 23.81
76 7310202 Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước A16 23.31
77 7310202 Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước C15 24.31
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023 Ghi chú
30 7310202 Xảy dựng Đảng và chính quyền nhà nước D01; R22; A16; C15 8.5
Điểm chuẩn năm 2023 - DNV - Trường đại học nội vụ Hà Nội
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2022 Ghi chú
25 7310202 Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước D14 15.5
26 7310202 Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước C00 17.5
27 7310202 Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước C19; C20 18.5
Điểm chuẩn năm 2023 - Nhóm trường CÔNG AN NHÂN DÂN

Trường

Mã ngành

Tên ngành

Phía

Vùng

Điểm chuẩn nam

Điểm chuẩn nữ

T03

7310202

Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước

Băc

 

23,41

24,94

T03

7310202

Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước

Nam

 

22,24

23,21

Điểm chuẩn năm 2023 - Nhóm trường CÔNG AN NHÂN DÂN
Trường Mã ngành Tên ngành Phía Vùng Điểm chuẩn Nam Điểm chuẩn Nữ
T03 7310202 Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước Bắc   23,41 24,94
T03 7310202 Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước Nam   22,24 23,21

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Một số thông tin có thể chưa được chính xác. Hãy đối chiếu với thông tin từ website chính thức của từng trường để kiểm chứng và đối chiếu thông tin..