Điểm chuẩn ngành Y học cổ truyền

Bảng điểm chuẩn 2023 cho ngành Y học cổ truyền. Danh sách này không thể hiện hết cho tất cả các trường, một số trường Hướng nghiệp Việt chưa cập nhật được dữ liệu nên có thể không có thông tin tại đây.

Điểm chuẩn năm 2023 - YTB - Trường đại học Y Thái Bình
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023 Ghi chú
3 7720115 Y học cổ truyền B00; D08 23.25
Điểm chuẩn năm 2023 - YPB - Trường đại học Y Hải Phòng
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023 Ghi chú
4 7720115 Y học cố truyền B00 21.8
Điểm chuẩn năm 2023 - UKB - Trường đại học Kinh Bắc
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023 Ghi chú
7 7720115 Y học cổ truyền A00; A01; B00; D90 21
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023 Ghi chú
7 7720115 Y học cổ truyền A00; A01; B00; D90 --- Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi trở lên
Điểm chuẩn năm 2023 - HYD - Học viện y dược học cổ truyền Việt Nam
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023 Ghi chú
2 7720115 Y học cổ truyền B00 21.85
5 7720115 Y học cổ truyền B00 21.5 Xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ với kết quả Kì thi TN THPT năm 2023
Điểm chuẩn năm 2023 - DDB - Trường đại học Thành Đông (*)
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023 Ghi chú
1 7720115 Y học cổ truyền A00; A02; B00 21
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023 Ghi chú
1 7720115 Y học cổ truyền A00; A02; B00 24 Học lực Giỏi
Điểm chuẩn năm 2023 - DHY-Trường đại học Y Dược (ĐH Huế)

Tên trường, Ngành học 

Mã ngành 

Tổ hợp môn xét  

tuyển

Điểm  

trúng  

tuyển 

(thang  

điểm 30)

Y học cổ truyền 

7720115 

B00 

22.70

Điểm chuẩn năm 2023 - QSY-Khoa Y (ĐHQG TP.HCM)
STT Mã ngành Tên ngành Mã tổ hợp Điểm chuẩn xét KQ tốt nghiệp THPT
4 7720115 Y học cổ truyền B00 23,75
4 7720115_A Y học cổ truyền ( KHCCTA ) B00 22,65
Điểm chuẩn năm 2023 - YDS - Trường đại học Y Dược TP.HCM
Stt Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn xét KQ tốt nghiệp THPT - Tổ hợp
B00
Điểm chuẩn xét KQ tốt nghiệp THPT - Tổ hợp
A00
6 7720115 Y học cổ truyền 24.54
7 7720115 Y học truyền ( Dự bị ĐH )
8 7720115_02 Y học cổ truyền ( kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế ) 23.5
Điểm chuẩn năm 2023 - YHB - Trường đại học Y Hà Nội
Tên ngành Mã ngành Chỉ tiêu Tuyển thăng Điểm chuẩn xét KQ tốt nghiệp THPT Tiêu chí phụ Số trúng tuyển Tổng số trúng tuyển
Y học cổ truyền 7720115 80 24,77 TTNV < = 2 87 87
Điểm chuẩn năm 2023 - YCT - Trường đại học Y Dược Cần Thơ

ST

T

Mã ngành

Tên ngành

Điểm chuẩn xét KQ tốt nghiệp THPT 

2

7720115

Y học cổ truyền

23.9

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Một số thông tin có thể chưa được chính xác. Hãy đối chiếu với thông tin từ website chính thức của từng trường để kiểm chứng và đối chiếu thông tin..