Thông tin tuyển sinh Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan

Danh sách liệt kê tuyển sinh theo ngành. Nếu muốn có thông tin chi tiết hơn, chọn thêm tại mục "bậc học" và "tỉnh thành" rồi bấm tìm kiếm

Danh sách các trường tuyển sinh ngành Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Cần Thơ - tin 2022

Chương trình đào tạo đại trà

Tên ngành

Mã ngành

Chỉ tiêu

(xét tuyển theo phương thức 1, 2, 3 và 6)
Mã tổ hợp xét tuyển

Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan

7620113

80

A00, B00, B08, D07

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội - tin 2019
Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan 7620113 30 30 Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Địa lí, Giáo dục công dân   Toán, Hóa học, Sinh học   Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân    
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh - tin 2021
Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan 7620113 140   Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Hóa học, Sinh học   Toán, Hóa học, Tiếng Anh   Toán, Sinh học, Tiếng Anh    
3