Thông tin tuyển sinh Giáo dục Đặc biệt

Danh sách liệt kê các trường có tuyển sinh Giáo dục Đặc biệt. Nếu muốn có thông tin chi tiết hơn, chọn thêm tại mục "bậc học" và "tỉnh thành" rồi bấm tìm kiếm

Danh sách các trường tuyển sinh ngành Giáo dục Đặc biệt

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội - tin 2022

Ngành học

đào tạo giáo viên

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

Chỉ tiêu PT1

Giáo dục Đặc biệt

7140203C

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00)

60

Giáo dục Đặc biệt

7140203D

Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ (D01,D02,D03)

60

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh - tin 2021

TT

Tên ngành

Mã ngành

Tổ hợp

Môn thi

3

Giáo dục Đặc biệt

7140203

D01

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Giáo dục Đặc biệt

7140203

C00

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

Giáo dục Đặc biệt

7140203

C15

Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội

2