Thông tin tuyển sinh Kinh doanh xuất bản phẩm

Danh sách liệt kê tuyển sinh theo ngành. Nếu muốn có thông tin chi tiết hơn, chọn thêm tại mục "bậc học" và "tỉnh thành" rồi bấm tìm kiếm

Danh sách các trường tuyển sinh ngành Kinh doanh xuất bản phẩm

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội - tin 2019
Kinh doanh xuất bản phẩm
Xét tuyển theo thang điểm 30
7320402 80   Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Ngữ văn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Tiếng Anh Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh Tiếng Anh      
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh - tin 2019
Kinh doanh xuất bản phẩm, chuyên ngành Kinh doanh Xuất bản phẩm
chuyên ngành Kinh doanh Xuất bản phẩm
7320402A2812Ngữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToán, Địa lí, Tiếng AnhNgữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
Kinh doanh xuất bản phẩm, chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp xuất bản phẩm
chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp Xuất bản phẩm
7320402B3515Ngữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToán, Địa lí, Tiếng AnhNgữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
2