Thông tin tuyển sinh Kinh doanh xuất bản phẩm

Danh sách liệt kê tuyển sinh theo ngành. Nếu muốn có thông tin chi tiết hơn, chọn thêm tại mục "bậc học" và "tỉnh thành" rồi bấm tìm kiếm

Danh sách các trường tuyển sinh ngành Kinh doanh xuất bản phẩm

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh -

Mã ngành

Ngành đào tạo

7320402

Ngành Kinh doanh xuất bản phẩm

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội -
TT Mã ngành  Tên ngành / chuyên ngành xét tuyển
13 7320402 Kinh doanh xuất bản phẩm
2