Các ngành Tuyển sinh Hệ đại học chính quy Trường đại học Văn Hoá TP.HCM VHS

thông tin tuyển sinh của năm 2019

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường VHS

Thông tin thêm

2.1. Đối tượng tuyển sinh:
Có bằng tốt nghiệp bậc THPT hoặc bậc trung cấp

2.2. Phạm vi tuyển sinh:
Tuyển sinh trên cả nước

2.3. Phương thức tuyển sinh:
Xét tuyển; Kết hợp thi tuyển và xét tuyển;
Ghi chú:
1. Xét tuyển
- Từ kết quả thi tốt nghiệp THPT quốc gia theo các tổ hợp môn thi: C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý), D01 (Ngữ văn, Toán, tiếng Anh), D09 (Toán, Lịch sử, tiếng Anh), D10 (Toán, Địa lý, tiếng Anh), D15 (Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh), R01 (Ngữ văn, Địa lý, Năng khiếu nghệ thuật), R02 (Ngữ văn, Toán, Năng khiếu nghệ thuật), R03 (Ngữ văn, tiếng Anh, Năng khiếu nghệ thuật), R04 (Ngữ văn, Năng khiếu nghệ thuật 1, Năng khiếu nghệ thuật 2).
- Từ điểm trung bình chung các môn học tập bậc THPT (xét theo học bạ THPT của thí sinh) thuộc các tổ hợp môn thi: C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý), D01 (Ngữ văn, Toán, tiếng Anh), D09 (Toán, Lịch sử, tiếng Anh), D10 (Toán, Địa lý, tiếng Anh), D15 (Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh), R01 (Ngữ văn, Địa lý, Năng khiếu nghệ thuật), R02 (Ngữ văn, Toán, Năng khiếu nghệ thuật), R03 (Ngữ văn, tiếng Anh, Năng khiếu nghệ thuật), R04 (Ngữ văn, Năng khiếu nghệ thuật 1, Năng khiếu nghệ thuật 2).
2. Thi tuyển năng lực đầu vào, kết hợp với xét tuyển
Trường tổ chức tuyển sinh đồng thời hai hình thức thi tuyển và xét tuyển.
- Tổ chức thi 1 môn năng khiếu, kết hợp với xét tuyển 2 môn văn hóa trong kỳ thi THPT Quốc gia.
- Tổ chức thi 1 môn năng khiếu, kết hợp với xét tuyển 2 môn văn hóa dựa vào điểm trung bình chung môn học bậc THPT (xét theo học bạ bậc THPT của thí sinh).
- Tổ chức thi 2 môn năng khiếu, kết hợp với xét tuyển 1 môn văn hóa trong kỳ thi THPT Quốc gia.
- Tổ chức thi 2 môn năng khiếu, kết hợp với xét điểm trung bình chung 1 môn văn hóa bậc THPT (xét theo học bạ bậc THPT của thí sinh).


DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam7220112146Ngữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToán, Lịch sử, Tiếng AnhNgữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
Văn hóa học, chuyên ngành Văn hóa Việt Nam
chuyên ngành Văn hóa Việt Nam
7229040A219Ngữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToán, Lịch sử, Tiếng AnhNgữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
Văn hóa học, chuyên ngành Công nghiệp Văn hóa
chuyên ngành Công nghiệp Văn hóa
7229040B3515Ngữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToán, Lịch sử, Tiếng AnhNgữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
Văn hóa học, chuyên ngành Truyền thông Văn hóa
chuyên ngành Truyền thông Văn hóa
7229040C4218Ngữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToán, Lịch sử, Tiếng AnhNgữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
Quản lý văn hóa, chuyên ngành (1) Quản lý hoạt động Văn hóa Xã hội
chuyên ngành Quản lý hoạt động Văn hóa Xã hội
7229042A3515Ngữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToán, Lịch sử, Tiếng AnhNgữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
Quản lý văn hóa, chuyên ngành (2) Quản lý Di sản văn hóa
chuyên ngành Quản lý Di sản văn hóa
7229042B2812Ngữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToán, Lịch sử, Tiếng AnhNgữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
Quản lý văn hóa, chuyên ngành (3) Tổ chức hoạt động Văn hóa Nghệ thuật
chuyên ngành Tổ chức hoạt động Văn hóa Nghệ thuật
7229042C5624Ngữ văn, Địa lý, Năng khiếu nghệ thuậtNgữ văn, Toán, Năng khiếu nghệ thuậtNgữ văn, tiếng Anh, Năng khiếu nghệ thuậtNgữ văn, Năng khiếu nghệ thuật 1, Năng khiếu nghệ thuật 2
Việt Nam học73106305624Ngữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToán, Địa lí, Tiếng AnhNgữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
Thông tin - thư viện7320201219Ngữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToán, Lịch sử, Tiếng AnhNgữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
Bảo tàng học7320305146Ngữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToán, Lịch sử, Tiếng AnhNgữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
Kinh doanh xuất bản phẩm, chuyên ngành Kinh doanh Xuất bản phẩm
chuyên ngành Kinh doanh Xuất bản phẩm
7320402A2812Ngữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToán, Địa lí, Tiếng AnhNgữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
Kinh doanh xuất bản phẩm, chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp xuất bản phẩm
chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp Xuất bản phẩm
7320402B3515Ngữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToán, Địa lí, Tiếng AnhNgữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, chuyên ngành Quản trị lữ hành
chuyên ngành Quản trị lữ hành
7810103A5624Ngữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToán, Địa lí, Tiếng AnhNgữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, chuyên ngành Hướng dẫn du lịch
chuyên ngành Hướng dẫn du lịch
7810103B8436Ngữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToán, Địa lí, Tiếng AnhNgữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

Nguồn tin THAM CHIẾU