Thông tin tuyển sinh ngành Công nghệ vật liệu dệt, may

Danh sách các trường tuyển sinh ngành Công nghệ vật liệu dệt

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội - tin 2019
Công nghệ vật liệu dệt, may 7540203 40   Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh            
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh,Yên Bái - tin 2021
Công nghệ vật liệu dệt may (hệ Đại trà) 7540203D 35 15 Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh   Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh    
2