Thông tin tuyển sinh ngành Công tác thanh thiếu niên

Danh sách các trường tuyển sinh ngành Công tác thanh thiếu niên

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội - tin 2019
Công tác thanh thiếu niên 7760102 150 150 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân   Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh    
1