Thông tin tuyển sinh ngành Đô thị học

Danh sách các trường tuyển sinh ngành Đô thị học

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh -
STT Ngành Chỉ tiêu dự kiến bao gồm cả hệ chất lượng cao
17 Đô thị học 100
1