Thông tin tuyển sinh ngành Quản lý hoạt động bay

Danh sách các trường tuyển sinh ngành Quản lý hoạt động bay

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh - tin 2021
Quản lý hoạt động bay 7840102 40   Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh   Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh    
1