Các ngành Tuyển sinh Hệ đại học chính quy Học viện hàng không Việt Nam HHK

thông tin tuyển sinh của năm 2021

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường HHK

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Quản trị kinh doanh 7340101 440 Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 7510302 120 Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh
Kỹ thuật hàng không 7520120 50 Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh
Quản lý hoạt động bay 7840102 40 Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh
 

Nguồn tin THAM CHIẾU

http://vaa.edu.vn/thong-tin-tuyen-sinh-dai-hoc-he-chinh-quy-nam-2016/