Thông tin tuyển sinh ngành Thiết kế mỹ thuật sân khấu, điện ảnh

Danh sách các trường tuyển sinh ngành Thiết kế mỹ thuật sân khấu, điện ảnh

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội - tin 2021
Thiết kế mỹ thuật sân khấu, điện ảnh 7210406 75   Năng khiếu 1, Năng khiếu 2, Ngữ Văn                
1