Các ngành Tuyển sinh Hệ đại học chính quy Trường đại học sân khấu điện ảnh - SKD

thông tin tuyển sinh của năm 2021

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường SKD

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Diễn viên sân khấu kịch hát 7210226 55 Năng khiếu 1, Năng khiếu 2, Ngữ Văn
Đạo diễn sân khấu 7210227 55 Năng khiếu 1, Năng khiếu 2, Ngữ Văn
Biên kịch điện ảnh, truyền hình 7210233 40 Năng khiếu 1, Năng khiếu 2, Ngữ Văn
Diễn viên kịch, điện ảnh - truyền hình 7210234 36 Năng khiếu 1, Năng khiếu 2, Ngữ Văn
Đạo diễn điện ảnh, truyền hình 7210235 40 Năng khiếu 1, Năng khiếu 2, Ngữ Văn
Quay phim 7210236 50 Năng khiếu 1, Năng khiếu 2, Ngữ Văn
Biên đạo múa 7210243 30 Năng khiếu 1, Năng khiếu 2, Ngữ Văn
Huấn luyện múa 7210244 15 Năng khiếu 1, Năng khiếu 2, Ngữ Văn
Nhiếp ảnh 7210301 60 Năng khiếu 1, Năng khiếu 2, Ngữ Văn
Công nghệ điện ảnh, truyền hình 7210302 40 Năng khiếu 1, Năng khiếu 2, Toán học
Thiết kế mỹ thuật sân khấu, điện ảnh 7210406 75 Năng khiếu 1, Năng khiếu 2, Ngữ Văn
 

Nguồn tin THAM CHIẾU