Thông tin tuyển sinh ngành Y sinh học thể dục thể thao

Danh sách các trường tuyển sinh ngành Y sinh học thể dục thể thao

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Bắc Ninh - tin 2019
Y sinh học thể dục thể thao 7729001 12 13 Ngữ văn, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2   Toán, Sinh học, Năng khiếu   Toán, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2        
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh - tin 2019
Y sinh học thể dục thể thao77290011228Toán, sinh học, Năng khiếu TDTTNăng khiếu 1Toán, Ngữ văn, Năng khiếu TDTTNăng khiếu 1Ngữ văn, Sinh học, Năng khiếu TDTTNăng khiếu 1Toán, Vật lí, Năng khiếu TDTTNăng khiếu 1
2