Thông tin tuyển sinh Ngôn ngữ Bồ Đào Nha

Danh sách liệt kê tuyển sinh theo ngành. Nếu muốn có thông tin chi tiết hơn, chọn thêm tại mục "bậc học" và "tỉnh thành" rồi bấm tìm kiếm

Danh sách các trường tuyển sinh ngành Ngôn ngữ Bồ Đào Nha

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội - tin 2019
Ngôn ngữ Bồ Đào Nha 7220207 50   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Tiếng Anh              
1