Thông tin tuyển sinh Ngôn ngữ Italia

Danh sách liệt kê tuyển sinh theo ngành. Nếu muốn có thông tin chi tiết hơn, chọn thêm tại mục "bậc học" và "tỉnh thành" rồi bấm tìm kiếm

Danh sách các trường tuyển sinh ngành Ngôn ngữ Italia

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội - tin 2019
Ngôn ngữ Italia 7220208 100   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Tiếng Anh              
Ngôn ngữ Italia - Chất lượng cao 7220208 CLC 50   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Tiếng Anh              
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh - tin 2019
Ngôn ngữ Italia72202083317Ngữ văn, Toán, Tiếng AnhTiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng PhápTiếng PhápNgữ văn, Toán, Tiếng ĐứcTiếng Đức
2