Thông tin tuyển sinh Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp

Danh sách liệt kê các trường có tuyển sinh Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp . Nếu muốn có thông tin chi tiết hơn, chọn thêm tại mục "bậc học" và "tỉnh thành" rồi bấm tìm kiếm

Danh sách các trường tuyển sinh ngành Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội - tin 2019
Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp 7140215 0 20                  
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh - tin 2021
Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp 7140215 45   Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Toán, Hóa học, Sinh học   Toán, Sinh học, Tiếng Anh    
2