Tuyển sinh ngành Giáo dục pháp luật

Danh sách các trường tuyển sinh ngành Giáo dục pháp luật

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Thừa Thiên - Huế - tin 2019
Giáo dục pháp luật714024860Ngữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dânNgữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân
1