Tuyển sinh Ngành Hán Nôm

Danh sách các trường tuyển sinh ngành Hán Nôm

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Thừa Thiên - Huế - tin 2019
Hán Nôm72201042510Ngữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dânNgữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội - tin 2019
Hán NômQHX06273
Ngữ văn, Lịch sử, Địa líHán NômC00
Ngữ văn, Toán, Tiếng AnhHán NômD01
Ngữ văn, Toán, Tiếng PhápHán NômD03
Ngữ văn, Toán, Tiếng TrungHán NômD04
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng AnhHán NômD78
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng PhápHán NômD82
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng TrungHán NômD83
2