Tuyển sinh ngành Ngôn ngữ Khmer

Danh sách các trường tuyển sinh ngành Ngôn ngữ Khmer

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Trà Vinh - tin 2019
Ngôn ngữ Khmer 7220106 75 75 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Ngữ văn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Ngữ văn Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh Ngữ văn      
Liên thông ĐH Ngôn ngữ Khmer 7220106LT 5 5 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Ngữ văn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Ngữ văn Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh Ngữ văn      
1