Đề án tuyển sinh dự kiến năm 2020 ĐẠI HỌC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Trường Đại học PCCC là trường thuộc hệ thống các trường CAND và là cơ sở duy nhất ở Việt Nam đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác an toàn về PCCC&CHCN. Ngoài ra, trường còn là một trong những trung tâm nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật về PCCC&CHCN.

 Các thông tin của năm tuyển sinh

1.Tuyển sinh chính quy trình độ đại học chính quy

1.1. Đối tượng, tiêu chuẩn tuyển sinh

1.1.1. Đối tượng

– Cán bộ Công an

– Chiến sĩ nghĩa vụ trong CAND có thời gian công tác từ 15 tháng trở lên (tính đến thời điểm thi THPT Quốc gia);

– Công dân hoàn thành nghĩa vụ CAND hoặc hoàn thành nghĩa vụ quân sự trong Quân đội nhân dân được dự tuyển một lần trong thời gian không quá 12 tháng kể từ ngày có quyết định xuất ngũ đến tháng dự tuyển (tháng 3);

– Công dân có hộ khẩu thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển.

1.1.2. Tiêu chuẩn

Thực hiện theo quy định của Bộ công an, cụ thể như sau:

– Người dự tuyển chưa kết hôn, chưa có con đẻ chỉ áp dụng với học sinh phổ thông, không áp dụng đối với cán bộ, chiến sĩ CAND, chiến sĩ nghĩa vụ xuất ngũ.

– Tiêu chuẩn học lực: các năm học THPT (lớp 10, 11, 12) đạt trung bình trở lên, riêng các môn học thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển (ĐKXT) vào trường CAND đạt từ 7.0 điểm trở lên trong từng năm học THPT. Đối với thí sinh đang học lớp 12, lấy kết quả học kỳ I lớp 12 để sơ tuyển, sau khi có điểm tổng kết năm lớp 12, căn cứ quy định để xác định đạt sơ tuyển hay không.

– Tiêu chuẩn sức khỏe: Chỉ tuyển thí sinh đạt tiêu chuẩn sức khỏe loại 1, loại 2 và đáp ứng các chỉ số đặc biệt theo quy định tại Thông tư số 45/2019/TT-BCA ngày 02/10/2019 của Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn sức khỏe và khám sức khỏe công dân tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND. Thí sinh bị cận thị được đăng ký dự tuyển vào các trường CAND phải cam kết và chữa trị đủ tiêu chuẩn thị lực khi nhập học các trường CAND. Công an các đơn vị, địa phương, các trường CAND phải kiểm tra việc thực hiện cam kết chữa trị của thí sinh và có biện pháp xử lý đối với thí sinh không thực hiện cam kết (trường hợp không thực hiện cam kết phải có xác nhận của bệnh viện chuyên khoa mắt về lý do chưa thể phẫu thuật chữa trị trước thời điểm nhập học).

– Tiêu chuẩn chính trị thực hiện theo Thông tư số 44/2018/TT-BCA ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng BCA quy định tiêu chuẩn chính trị của cán bộ, chiến sĩ CAND, hướng dẫn số 577/X01-P6 ngày 14/01/2019 và hướng dẫn số 1144/X01-P6 ngày 24/01/2019 của Cục Tổ chức cán bộ.

– Chiến sĩ nghĩa vụ CAND tại ngũ không đảm bảo tiêu chuẩn tuyển sinh đại học CAND (do không đủ tiêu chuẩn học lực, phẩm chất đạo đức trong thời gian tại ngũ, chính trị, sức khỏe) hoặc không có nguyện vọng xét tuyển đại học CAND, trung cấp CAND và xét chuyển chuyên nghiệp thì được ĐKXT vào các trường ngoài ngành và được giải quyết xuất ngũ (điều kiện đã có tối thiểu 24 tháng trở lên phục vụ tại ngũ và được thủ trưởng đơn vị theo thẩm quyền đồng ý cho dự thi) để nhập học nếu trúng tuyển. Chiến sĩ nghĩa vụ CAND tại ngũ không đảm bảo tiêu chuẩn học lực để đăng ký xét tuyển đại học CAND nhưng đủ các tiêu chuẩn khác theo quy định (đến thời điểm đăng ký dự tuyển) và có nguyện vọng xét tuyển trung cấp CAND thì vẫn làm hồ sơ dự thi THPT Quốc gia, hồ sơ dự tuyển đại học CAND.

1.2. Phạm vi tuyển sinh

Tuyển sinh trong cả nước

1.3. Phương thức tuyển sinh

Trường Đại học PCCC không tổ chức thi tuyển, lấy kết quả thi THPT Quốc gia để xét tuyển. Thí sinh có nguyện vọng xét tuyển Trường Đại học PCCC phải đăng ký và dự thi kỳ thi THPT Quốc gia với tổ hợp xét tuyển A00.

 – Điểm xét tuyển Đại học Phòng cháy chữa cháy hệ Công an là tổng điểm của 03 môn thuộc tổ hợp A00 vào trường Đại học PCCC và điểm trung bình cộng kết quả học tập 3 năm THPT lớp 10, 11, 12 được quy về thang điểm 30 làm tròn đến 02 chữ số thập phân cộng với điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng theo quy chế của Bộ GD&ĐT, điểm thưởng theo quy định của BCA.

– Điểm xét tuyển Đại học Phòng cháy chữa cháy hệ ngoài ngành Công an là tổng điểm của 03 môn thuộc tổ hợp A00 cộng với điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng theo quy chế của Bộ GD&ĐT.

1.4. Chỉ tiêu tuyển sinh: Chỉ tiêu theo Ngành/Nhóm ngành/Khối ngành, theo từng phương thức tuyển sinh và trình độ đào tạo

Tổng chỉ tiêu xét tuyển năm 2020 của Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy : 250

Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy Ký hiệu Tổ hợp xét tuyển Mã ngành ĐKXT Chỉ tiêu
Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ     7860113 100
– Phía Bắc PCH A00   50
– Phía Nam PCS A00   50
Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ hệ ngoài ngành Công an PCH A00 7860113DS 150

1.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với tuyển sinh đại học hệ Công an và trung cấp hệ Công an là điểm tối thiểu từng môn trong tổ hợp xét tuyển A00 đạt từ 5.0 điểm trở lên và theo quy định của Bộ Công an.

Đối với tuyển sinh các trình độ, loại hình đào tạo khác, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào nhà trường sẽ thống nhất với Cục Đào tạo và Bộ GD&ĐT trước khi công bố.

 1.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường: mã số trường, mã số ngành, tổ hợp xét tuyển và quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp; các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển…

Đào tạo cho lực lượng Công an nhân dân

– Mã trường:

Tuyển sinh phía Bắc từ Quảng Bình trở ra có mã trường là PCH

Tuyển sinh phía Nam từ Quảng Trị trở vào có mã trường là PCS

– Mã ngành:  7860113

– Tổ hợp xét tuyển:  A00 (Toán, Vật lý, Hóa học)

 – Điểm xét tuyển là tổng điểm của 03 môn thuộc tổ hợp A00 vào trường Đại học PCCC và điểm trung bình cộng kết quả học tập 3 năm THPT lớp 10, 11, 12 được quy về thang điểm 30 làm tròn đến 02 chữ số thập phân cộng với điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng theo quy chế của Bộ GD&ĐT, điểm thưởng theo quy định của BCA. Công thức tính như sau:

ĐXT = ((M1+M2+M3)+(L10+L11+L12)/3)x3/4+KV+ĐT+ĐTh, trong đó:

+ ĐXT: điểm xét tuyển

+ M1, M2, M3: điểm 03 môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển vào trường

+ L10, L11, L12: điểm tổng kết 03 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12

+ KV: điểm ưu tiên khu vực theo quy chế của Bộ GD&ĐT

+ ĐT: điểm ưu tiên đối tượng theo quy chế của Bộ GD&ĐT

+ ĐTh: điểm thưởng cho thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia bậc THPT theo quy định của BCA.

– Trong trường hợp số lượng thí sinh cùng một mức điểm xét tuyển, nếu lấy hết sẽ vượt chỉ tiêu phân bổ thì xét trúng tuyển theo thứ tự như sau:

+ Thứ nhất, xét thí sinh có tổng điểm của 03 môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường CAND và điểm trung bình cộng kết quả học tập 3 năm THPT lớp 10, 11, 12 được quy về thang điểm 30 làm tròn đến 02 chữ số thập phân, lấy từ cao xuống thấp cho đủ chỉ tiêu;

+ Thứ hai, nếu vẫn vượt chỉ tiêu thì xét thí sinh có điểm môn Toán học cao hơn đối với thí sinh dự tuyển tổ hợp Toán học + Vật lý + Hóa học

+ Thứ ba, nếu vẫn vượt chỉ tiêu thì xét thí sinh có điểm trung bình cộng kết quả học tập 3 năm THPT lớp 10, 11, 12 cao hơn.

Trường hợp xét đến hết tiêu chí 2, tiêu chí 3 vẫn vượt chỉ tiêu, khi thẩm định phương án điểm, Cục Đào tạo sẽ báo cáo Lãnh đạo Bộ quyết định

Đào tạo Đại học Phòng cháy chữa cháy hệ ngoài ngành Công an

– Mã trường:   PCH (tuyển sinh cả nước)

– Mã ngành:  7860113DS

– Tổ hợp xét tuyển:  A00 (Toán, Vật lý, Hóa học)

Điểm xét tuyển Đại học Phòng cháy chữa cháy hệ ngoài ngành công an là tổng điểm của 03 môn thuộc tổ hợp A00 cộng với điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng theo quy chế của Bộ GD&ĐT.

1.7. Tổ chức tuyển sinh: Thời gian; hình thức nhận hồ sơ ĐKXT/thi tuyển; các điều kiện xét tuyển/thi tuyển, tổ hợp môn thi/bài thi đối với từng ngành đào tạo…

a. Hình thức nhận hồ sơ ĐKXT/thi tuyển

– Thí sinh sử dụng thống nhất 1 số chứng minh nhân dân (hoặc thẻ căn cước công dân) khi khai Hồ sơ ĐKDT THPT Quốc gia của Bộ GD&ĐT và hồ sơ ĐKXT đại học CAND.

– Thí sinh không nộp đầy đủ hồ sơ xét tuyển sẽ bị từ chối quyền xét tuyển.

– Sau khi có kết quả kỳ thi THPT Quốc gia, căn cứ điểm thi, nguyện vọng của cá nhân, trong thời gian theo lịch tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT giữa các tổ hợp môn, các ngành, các trường CAND bằng phương thức trực tuyến thông qua tài khoản cá nhân hoặc bằng phiếu điều chỉnh nguyện vọng tại điểm ĐKT THPT Quốc gia.

Lưu ý: Thí sinh được điều chỉnh tổ hợp môn xét tuyển với điều kiện tổ hợp điều chỉnh đạt điều kiện sơ tuyển về học lực theo quy định và thí sinh đã khai điểm từng môn thuộc tổ hợp điều chỉnh vào phiếu ĐKXT đại học CAND (để trường đại học có căn cứ kiểm dò). Trường hợp thí sinh không khai điểm từng môn thuộc tổ hợp điều chỉnh (trên dữ liệu tuyển sinh của BCA) mà tự ý điều chỉnh tổ hợp xét tuyển vào đại học CAND trên Dữ liệu của Bộ GD&ĐT thì thí sinh chỉ được sử dụng tổ hợp đã đăng ký ban đầu để xét tuyển.

Thí sinh điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển bằng 01 trong 02 cách: điều chỉnh bằng phương thức trực tuyến thông qua tài khoản cá nhân hoặc bằng phiếu điều chỉnh nguyện vọng tại điểm ĐKDT THPT Quốc gia. Lưu ý, chỉ những thí sinh đạt sơ tuyển vào trường mới được điều chỉnh và thí sinh có nguyện vọng xét tuyển chính thức vào trường CAND nào thì trường đó phải ở thứ tự nguyện vọng ưu tiên số 1 tại phần điều chỉnh nguyện vọng theo mẫu quy định của Bộ GD&ĐT.

b. Điều kiện xét tuyển/thi tuyển

Thí sinh đã đạt sơ tuyển, nộp hồ sơ ĐKXT về trường Đại học PCCC, đăng ký nguyện vọng xét tuyển chính thức vào trường là nguyện vọng 1, đảm bảo ngưỡng chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Bộ Công an.

1.8. Chính sách ưu tiên: Xét tuyển thẳng; ưu tiên xét tuyển

– Đối tượng tuyển thẳng vào trường Đại học Phòng cháy chữa cháy

Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn Toán, Vật Lý, Hóa học được tuyển thẳng vào trường ĐH PCCC.

– Đối tượng được cộng điểm thưởng khi xét tuyển vào trường Đại học Phòng cháy chữa cháy

+ Thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn: Toán, Vật lý, Hóa.

+ Giải Nhất được cộng 1.0 điểm, giải Nhì được cộng 0.75 điểm, giải Ba được cộng 0.5 điểm, giải Khuyến khích được cộng 0.25 điểm. Thí sinh đoạt nhiều giải chỉ được cộng điểm thưởng của một giải cao nhất. Điểm được trường cộng cho thí sinh trước khi xây dựng phương án điểm.

1.9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển

Thực hiện theo quy định của Bộ GD&ĐT.

1.10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có)

Thực hiện theo quy chế, kế hoạch, hướng dẫn thi tuyển sinh của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Công an.

1.11. Tình hình việc làm

Nhóm ngành Chỉ tiêu Tuyển sinh Số SV/HS trúng tuyển nhập học Số SV/HS  tốt nghiệp Trong đó số SV/HS tốt nghiệp đã có việc làm trong 1 năm kể từ khi tốt nghiệp
ĐH ĐH ĐH ĐH
Khối ngành/Nhóm ngành        
Khối ngành VII 600 337 823 823
Tổng 620 337 823 823

2. Tuyển sinh Vừa làm vừa học trình độ đại học

2.1. Đào tạo cho cán bộ thuộc lực lượng Cảnh sát PCCC Công an các đơn vị, địa phương

2.1.1. Đào tạo tại Cơ sở 1 trường Đại học PCCC

– Chỉ tiêu: 60 học viên, đào tạo cho cán bộ Công an các đơn vị địa phương phía Bắc (các tỉnh, thành phố từ Quảng Bình trở ra).

– Địa điểm mở lớp: Cơ sở 1 trường Đại học PCCC

– Thời gian nhận hồ sơ chậm nhất 01/8/2020.

– Thời gian tổ chức thi tuyển sinh: Tháng 10/2020

– Thí sinh có nhu cầu hướng dẫn ôn tập phải đăng ký vào danh sách trích ngang để Trường lập kế hoạch ôn thi. Dự kiến mở lớp ôn thi tháng 10/2020.

2.1.2. Đào tạo tại Cơ sở 3 trường Đại học PCCC

– Chỉ tiêu: 60 học viên, đào tạo cho cán bộ Công an các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam (các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị trở vào).

– Địa điểm mở lớp: Cơ sở 3 trường Đại học PCCC

– Thời gian nhận hồ sơ chậm nhất 01/8/2020.

– Thời gian tổ chức thi tuyển sinh: Tháng 10/2020.

– Thí sinh có nhu cầu hướng dẫn ôn tập phải đăng ký vào danh sách trích ngang để Trường lập kế hoạch ôn thi. Dự kiến mở lớp ôn thi tháng 10/2020.

2.1.3. Đối tượng dự tuyển

a. Đối tượng dự tuyển

+ Cán bộ Công an được cử đào tạo trung cấp, cao đẳng tại các trường CAND hoặc được cử đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp ngoài ngành theo chỉ tiêu của Bộ Công an tốt nghiệp năm 2018 trở về trước và các trường hợp được cử đi đào tạo như trên có bằng tốt nghiệp năm 2019 đạt loại giỏi.

+ Cán bộ Công an tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp được tuyển dụng vào công tác ở vị trí sỹ quan nghiệp vụ từ 24 tháng trở lên (thời gian công tác được tính từ thời gian tạm tuyển vào lực lượng CAND đến thời gian dự thi, không tính từ thời gian tốt nghiệp).

+ Chiến sỹ nghĩa vụ được chuyển sang chế độ chuyên nghiệp đã có bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp ngoài ngành có thời gian công tác từ 24 tháng trở lên (không tính thời gian thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND).

+ Cán bộ đã qua lớp huấn luyện, sử dụng động vật nghiệp vụ tốt nghiệp năm 2018 trở về trước; cán bộ tốt nghiệp hệ đào tạo giáo viên quân sự võ thuật, trinh sát đặc nhiệm.

b. Đối tượng không được dự tuyển

+ Công dân tốt nghiệp ngành ngoài được tuyển dụng vào CAND công tác ở lĩnh vực chuyên môn kỹ thuật.

+ Chiến sỹ nghĩa vụ được chuyển sang chế độ chuyên nghiệp nhưng chưa có một trong các bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp (trừ cán bộ, chiến sỹ đã qua lớp huấn luyện, sử dụng động vật nghiệp vụ, đào tạo giáo viên quân sự võ thuật, trinh sát đặc nhiệm).

2.1.4. Điều kiện đăng ký dự tuyển

+ Về trình độ văn hóa: Tốt nghiệp trung học phổ thông theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên. Đối với người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông phải tốt nghiệp trung học cơ sở, đã học đủ khối lượng kiến thức và thi tốt nghiệp các môn văn hóa trung học phổ thông đạt yêu cầu theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo.

+ Về độ tuổi: Cán bộ, chiến sĩ Công an trong biên chế, không quá 45 tuổi tính đến năm dự thi.

+ Về ý thức tổ chức kỷ luật: Trong 02 năm công tác liền kề với năm dự tuyển đều hoàn thành nhiệm vụ trở lên; không trong thời gian chấp hành kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên hoặc không trong thời gian chờ xét kỷ luật.

2.2. Đào tạo cho hệ ngoài ngành Công an

2.2.1. Đào tạo tại Cơ sở 1 Trường Đại học PCCC

– Chỉ tiêu: 120 học viên

– Địa điểm mở lớp: Cơ sở 1 trường Đại học PCCC

– Thời gian nhận hồ sơ chậm nhất 15/9/2020.

– Thời gian tổ chức thi tuyển sinh: Tháng 12/2020.

2.2.2. Đào tạo tại TTHL&BDNV Công an TP Hồ Chí Minh

– Chỉ tiêu: 120 học viên

– Địa điểm mở lớp: Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an TP Hồ Chí Minh.

– Thời gian nhận hồ sơ chậm nhất 15/9/2020.

– Thời gian tổ chức thi tuyển sinh: Tháng 11/2020.

2.2.3. Đối tượng đăng ký dự tuyển

Đối tượng tham gia tuyển sinh VLVH hệ ngoài ngành công an được thực hiện theo quy định của quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy hiện hành.

2.3. Lệ phí đăng ký dự thi: 60.000đ/ 01 hồ sơ đăng ký dự thi

2.4. Tổ hợp các môn thi tuyển: Thí sinh dự thi tuyển 3 môn: Toán, Vật lý, Hóa học.

3. Tuyển sinh liên thông từ Trung cấp lên ĐH

3.1. Đào tạo cho cán bộ thuộc lực lượng Cảnh sát PCCC Công an các đơn vị, địa phương hình thức tập trung

3.1.1. Đào tạo tại Cơ sở 1 trường Đại học PCCC

– Chỉ tiêu: 50 học viên đào tạo cho Công an các đơn vị, địa phương Phía Bắc (các tỉnh, thành phố từ Quảng Bình trở ra).

– Địa điểm mở lớp: Cơ sở 1 Trường Đại học PCCC

– Hình thức đào tạo: Tập trung

– Thời gian nhận hồ sơ chậm nhất 01/8/2020

– Thời gian tổ chức thi tuyển sinh: Tháng 11/2020.

– Thí sinh có nhu cầu hướng dẫn ôn tập phải đăng ký vào danh sách trích ngang để Trường lập kế hoạch ôn thi. Dự kiến mở lớp ôn thi tháng 10/2020.

3.1.2. Đào tạo tại Cơ sở 3 trường Đại học PCCC

– Chỉ tiêu: 50 học viên đào tạo cho Công an các đơn vị, địa phương Phía Nam (các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị trở vào).

– Địa điểm mở lớp: Cơ sở 3 Trường Đại học PCCC

– Hình thức đào tạo: Tập trung

– Thời gian nhận hồ sơ chậm nhất 01/8/2020

– Thời gian tổ chức thi tuyển sinh: Tháng 11/2020.

– Thí sinh có nhu cầu hướng dẫn ôn tập phải đăng ký vào danh sách trích ngang để Trường lập kế hoạch ôn thi. Dự kiến mở lớp ôn thi tháng 10/2020.

3.2. Đào tạo cho cán bộ thuộc lực lượng Cảnh sát PCCC Công an các đơn vị, địa phương hình thức vừa làm vừa học

3.2.1. Đào tạo tại Cơ sở 1 trường Đại học PCCC

– Chỉ tiêu: 100 học viên đào tạo cho Công an các đơn vị, địa phương phía Bắc (các tỉnh, thành phố từ Quảng Bình trở ra).

– Địa điểm mở lớp: Cơ sở 1 Trường Đại học PCCC

– Thời gian nhận hồ sơ chậm nhất 01/8/2020.

– Thời gian tổ chức thi tuyển sinh: Tháng 9/2020.

– Thí sinh có nhu cầu hướng dẫn ôn tập phải đăng ký vào danh sách trích ngang để Trường lập kế hoạch ôn thi. Dự kiến mở lớp ôn thi tháng 9/2020.

3.2.2. Đào tạo tại Cơ sở 3 trường Đại học PCCC

– Chỉ tiêu: 100 học viên đào tạo cho Công an các đơn vị, địa phương Phía Nam (các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị trở vào).

– Địa điểm mở lớp: Cơ sở 3 Trường Đại học PCCC

– Thời gian nhận hồ sơ chậm nhất 01/8/2020.

– Thời gian tổ chức thi tuyển sinh: Tháng 9/2020.

– Thí sinh có nhu cầu hướng dẫn ôn tập phải đăng ký vào danh sách trích ngang để Trường lập kế hoạch ôn thi. Dự kiến mở lớp ôn thi tháng 9/2020.

3.2.3. Đối tượng dự thi

Thực hiện theo Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg ngày 31/5/2017 của Thủ tướng chính phủ; Thông tư số 15/2016/TT-BCA ngày 16/03/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an và hướng dẫn số 717/X02-P2 ngày 26/03/2020 của Cục đào tạo.

Cán bộ tốt nghiệp trung cấp PCCC từ năm 2018 trở về trước và cán bộ tốt nghiệp trung cấp PCCC năm 2019 đạt loại giỏi. Đối với các đối tượng tốt nghiệp trung cấp trường Đại học PCCC hệ ngoài ngành Công an được tuyển dụng vào công tác trong lực lượng CAND thời gian công tác được xác định là 24 tháng tính từ thời gian tạm tuyển vào lực lượng CAND đến thời gian dự thi, không tính từ thời gian tốt nghiệp.

3.3. Đào tạo cho hệ ngoài ngành Công an

3.3.1. Đào tạo tại Cơ sở 1 trường Đại học PCCC

– Chỉ tiêu: 60 học viên

– Địa điểm mở lớp: Cơ sở 1 Trường Đại học PCCC

– Hình thức đào tạo: Vừa làm vừa học

– Thời gian nhận hồ sơ chậm nhất 01/9/2020

– Thời gian tổ chức thi tuyển sinh: Tháng 10/2020.

3.3.2. Đào tạo tại Cơ sở 3 trường Đại học PCCC

– Chỉ tiêu: 60 học viên

– Địa điểm mở lớp: Cơ sở 3 Trường Đại học PCCC

– Hình thức đào tạo: Vừa làm vừa học

– Thời gian nhận hồ sơ chậm nhất 01/9/2020

– Thời gian tổ chức thi tuyển sinh: Tháng 10/2020.

3.3.3. Đối tượng dự thi

Thực hiện theo Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg ngày 31/5/2017 của Thủ tướng chính phủ. Trong đó thí sinh phải tốt nghiệp Trung cấp PCCC.

3.4. Hồ sơ đăng ký dự thi

– Hồ sơ đăng ký:

+ Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu của trường Đại học PCCC. Thí sinh có thể download từ Website của Trường Đại học PCCC);

+ Bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp Trung cấp PCCC và bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương;

+ Danh sách trích ngang có xác nhận của Công an các đơn vị, địa phương đối với thí sinh là cán bộ đang công tác trong lực lượng Công an nhân dân;

+ Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);

+ 2 ảnh 3 x 4 kiểu CMND chưa quá 06 tháng; 02 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận.

– Lệ phí đăng ký dự thi: 60.000đ/ 01 hồ sơ đăng ký dự thi

– Thi tuyển: Thí sinh dự thi tuyển 3 môn: Toán, Vật lý và Cơ sở ngành PCCC.

4. Tuyển sinh đại học đối với người có bằng Đại học

4.1. Đào tạo cho cán bộ thuộc lực lượng Cảnh sát PCCC Công an các đơn vị, địa phương

– Chỉ tiêu: 50 học viên, tuyển sinh trong cả nước

– Địa điểm đào tạo: Cơ sở 1 Trường Đại học PCCC

– Hình thức đào tạo: Vừa làm vừa học

– Thời gian nhận hồ sơ chậm nhất: 01/8/2020

– Thời gian tổ chức thi tuyển sinh: Tháng 11/2020.

4.2. Đào tạo cho hệ ngoài ngành Công an hình thức chính quy

4.2.1. Đào tạo tại Cơ sở 1 Trường Đại học PCCC

– Chỉ tiêu: 60 học viên

– Địa điểm đào tạo: Cơ sở 1 Trường Đại học PCCC

– Thời gian nhận hồ sơ chậm nhất: 01/8/2020

– Thời gian tổ chức thi tuyển sinh: Tháng 9/2020.

4.2.2. Đào tạo tại Cơ sở 3 Trường Đại học PCCC

– Chỉ tiêu: 60 học viên

– Địa điểm đào tạo: Cơ sở 3 Trường Đại học PCCC

– Thời gian nhận hồ sơ chậm nhất: 01/8/2020

– Thời gian tổ chức thi tuyển sinh: Tháng 9/2020.

4.3. Đối tượng và hồ sơ đăng ký dự thi

– Đối tượng: Công dân Việt Nam có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT, không trong thời gian thi hành án hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đã có bằng tốt nghiệp đại học và có nhu cầu học tập để cấp bằng đại học thứ hai.

– Hồ sơ đăng ký:

+ Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu của trường Đại học PCCC. Thí sinh có thể download từ Website của Trường Đại học PCCC).

+ Bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp Đại học; bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp Phổ thông trung học; bản sao có công chứng bảng điểm toàn khóa học Đại học thứ nhất.

+ Bản sao giấy khai sinh.

+ Danh sách trích ngang có xác nhận của Công an các đơn vị, địa phương đối với thí sinh là cán bộ đang công tác trong lực lượng Công an nhân dân.

+ Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).

+ 02 ảnh 3 x 4 kiểu CMND chưa quá 06 tháng; 02 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận.

– Lệ phí hồ sơ đăng ký dự thi: 60.000đ/ 01 hồ sơ đăng ký dự thi

– Thi tuyển: Thí sinh dự thi tuyển 02 môn: Toán và Hóa học.

Trên đây là Đề án tuyển sinh năm 2020 của Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy, kính báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Cục Đào tạo – Bộ Công an./.

Phòng Quản lý đào tạo

_

Nguồn tham chiếu: https://daihocpccc.edu.vn/de-an-tuyen-sinh-nam-2020/2020/06/12/