Đề án tuyển sinh dự kiến năm 2020 HỌC VIỆN HẬU CẦN

Căn cứ Công văn số 04/TSQS-NT ngày 06/02/2020 của Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn đăng ký sơ tuyển vào đại học, cao đẳng, trung cấp quân sự và đăng ký dự Kỳ thi THPT quốc gia năm 2020;

Căn cứ Quy định số 05/QyĐ-TSQS ngày 17/02/2020 của Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng về việc quy định chỉ tiêu tuyển sinh và những điều cần biết về tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ quân sự vào các trường trong Quân đội năm 2020,

Học viện Hậu cần thông báo tuyển sinh đào tạo đại học ngành Hậu cần quân sự năm 2020, như sau:

1. Thông tin trường

– Mã trường: HEH. Mã ngành: 7860218. Tên ngành: Hậu cần quân sự.

– Địa chỉ: Phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

– Điện thoại: 069.577.681; Website: hocvienhaucan.edu.vn.

2. Ch tiêu, t hp môn xét tuyn

* Tng ch tiêu xét tuyn: 405 (tuyn 05 ch tiêu đi đào to  nước ngoài).

– Thí sinh nam: 401.

+ Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc: 261.

+ Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam: 140.

– Thí sinh nữ: (ngành Tài chính): 04.

+ Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc: 03.

+ Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam: 01.

* T hp môn xét tuyn:

– Tổ hợp A00: Toán, Vật lý, Hóa học.

– Tổ hợp A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh.

3. Đi tượng tuyn sinh

– Tuyển thí sinh nam, nữ trên phạm vi cả nước.

– Nam, nữ thanh niên ngoài Quân đội (kể cả quân nhân đã xuất ngũ), số lượng đăng ký dự tuyển không hạn chế. Thí sinh đăng ký sơ tuyển tại ban tuyển sinh quân sự huyện (quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh).

– Hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ theo quy định của pháp luật về nghĩa vụ quân sự, có thời gian phục vụ tại ngũ 12 tháng trở lên (tính đến tháng 4/2020); QNCN, CNVQP phục vụ quân đội đủ 12 tháng trở lên (tính đến tháng 9/2020). Quân nhân đăng ký sơ tuyển tại ban tuyển sinh quân sự cấp trung đoàn và tương đương.

– Nữ thanh niên ngoài Quân đội và nữ quân nhân: Tuyển không quá 10% chỉ tiêu của ngành Tài chính.

– Độ tuổi:

+ Thanh niên ngoài Quân đội từ 17 đến 21 tuổi.

+ Quân nhân tại ngũ hoặc đã xuất ngũ và công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia công an nhân dân từ 18 đến 23 tuổi.

4. Đăng ký sơ tuyn, đăng ký d thi

* Đăng ký sơ tuyn:

– Thời gian đăng ký sơ tuyển: Từ 01/3/2020 đến ngày 20/6/2020.

– Các đơn vị, địa phương tổ chức khám sức khỏe cho thí sinh đăng ký sơ tuyển vào 2 đợt:

+ Đợt 1: Vào tuần 3 và tuần 4 tháng 4 năm 2020.

+ Đợt 2: Vào tuần 2 tháng 5 năm 2020.

– Riêng tiêu chuẩn về sức khỏe: đạt Điểm 1 và Điểm 2 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về Quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự ở các chỉ tiêu: Nội khoa, tâm thần kinh, ngoại khoa, da liễu, mắt (trừ tật khúc xạ cận thị có quy định riêng), tai – mũi – họng, răng – hàm – mặt, vòng ngực.

Thể lực:

Thí sinh nam cao từ 1,65m trở lên, cân nặng từ 50kg trở lên;

Thí sinh nữ cao từ 1,54m trở lên, cân nặng từ 48kg trở lên;

Mắt: Không tuyển thí sinh nam, nữ mắc tật khúc xạ cận thị.

– Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên thuộc khu vực 1, hải đảo và thí sinh là người dân tộc thiểu số, dự tuyển có thể lực đạt Điểm 1 và Điểm 2, nhưng thí sinh nam phải đạt chiều cao từ 1,62m trở lên;

– Thí sinh nam là người dân tộc thiểu số thuộc 16 dân tộc rất ít người theo quy định tại Khoản 1, Điều 2 Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người (gồm các dân tộc: La Hủ, La Ha, Pà Thẻn, Lự, Chứt, Lô Lô, Mảng, Cờ Lao, Bố Y, Cống, Si La, Pu Péo, Rơ Măm, Brâu, Ơ Đu, Ngái) đạt chiều cao từ 1,60m trở lên, các tiêu chuẩn khác thực hiện như thí sinh là người dân tộc thiểu số nói chung.

* Đăng ký d thi và đăng ký nguyn vng xét tuyn:

– Thí sinh đăng ký tham dự Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 và đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Thí sinh đăng ký xét tuyển vào hệ đại học quân sự phải qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn quy định của Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng. Thí sinh nhận Giy báo kết qu sơ tuyn tại ban tuyển sinh quân sự quận (huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh) hoặc ban tuyển sinh quân sự cấp trung đoàn và tương đương.

– Sau khi có kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển (nguyện vọng 1) vào các trường Quân đội, theo nhóm trường, bao gồm: Học viện Hậu cần, Học viện Hải quân, Học viện Biên phòng, Học viện Phòng không – Không quân (hệ Chỉ huy tham mưu), Trường Sĩ quan Lục quân 1, Trường Sĩ quan Lục quân 2, Trường Sĩ quan Chính trị, Trường Sĩ quan Đặc công, Trường Sĩ quan Pháo binh, Trường Sĩ quan Tăng – Thiết giáp, Trường Sĩ quan Phòng hóa, Trường Sĩ quan Thông tin, Trường Sĩ quan Công binh theo đúng vùng miền, tổ hợp xét tuyển và đối tượng tuyển sinh.

– Xét tuyển nguyện vọng bổ sung:

+ Sau khi xét tuyển đợt 1, số lượng thí sinh nhập học thực tế còn thiếu so với chỉ tiêu, thì Học viện tổ chức xét tuyển nguyện vọng bổ sung.

+ Chỉ tiêu, thời gian và hồ sơ đăng ký xét tuyển: Theo quy định của Bộ Giáo dục – Đào tạo, Bộ Quốc phòng và thông báo tuyển sinh của Học viện đăng tại Website: hocvienhaucan.edu.vn

5. Phương thc xét tuyn

Học viện tổ chức xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 đối với các thí sinh đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) và đủ điều kiện sơ tuyển theo quy định của Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng.

* Đim trúng tuyn:

– Điểm trúng tuyển là tổng điểm các bài thi theo thang điểm 10 của từng tổ hợp môn xét tuyển, cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (theo Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo) và được làm tròn đến hai chữ số thập phân.

– Đối với các thí sinh cùng bằng điểm ở cuối danh sách, thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ, như sau:

Tiêu chí 1: Thí sinh có điểm thi môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển.      

Tiêu chí 2: Sau khi xét tiêu chí 1, nếu vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 như nhau, thì xét đến tiêu chí 2, như sau: Thí sinh có điểm thi môn Lý cao hơn sẽ trúng tuyển.

Tiêu chí 3: Sau khi xét tiêu chí 2, nếu vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 và tiêu chí 2 như nhau thì xét đến tiêu chí 3, như sau: Thí sinh có điểm thi môn Hóa học hoặc môn Tiếng Anh cao hơn sẽ trúng tuyển.

Khi xét đến tiêu chí 3 vẫn chưa đủ chỉ tiêu, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Học viện báo cáo Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định.    

– Thực hiện một điểm chuẩn chung đối với hai tổ hợp xét tuyển A00
và A01. Điểm trúng tuyển được xác định theo 2 miền và đối tượng xét tuyển:

+ Miền Bắc: Tuyển thí sinh nam, nữ có hộ khẩu thường trú từ tỉnh Quảng Bình trở ra.

+ Miền Nam: Tuyển thí sinh nam, nữ có hộ khẩu thường trú từ tỉnh Quảng Trị trở vào.

Thí sinh miền Nam có hộ khẩu thường trú phải đủ 03 năm liên tục trở lên (tính đến tháng 9/2020); bản thân có ít nhất năm lớp 12 học và dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại các tỉnh phía Nam.

* Chính sách ưu tiên:

– Chính sách ưu tiên theo đối tượng và khu vực: Thực hiện theo Quy chế của Bộ Giáo dục – Đào tạo.

– Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển: Chỉ tiêu xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển sẽ trừ vào chỉ tiêu tuyển sinh. Khi có hướng dẫn về tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển của Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng, Học viện sẽ công bố các tiêu chí tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển tại Website: hocvienhaucan.edu.vn.

* Xác nhn nhp hc:

– Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học bằng cách nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 tại trường hoặc thư chuyển phát nhanh theo địa chỉ: Cơ quan Tuyn sinh Hc vin Hu cn, phường Ngc Thy, qun Long Biên, Tp. Hà Ni. Đin thoi: 069.577.681.

– Thời gian nộp giấy xác nhận nhập học đợt 1: Theo quy định của Bộ Giáo dục – Đào tạo.

6. Thông báo nhp hc

Học viện gửi Giy báo nhp hc đến thí sinh qua ban tuyển sinh quân sự quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (nơi thí sinh đăng ký sơ tuyển)./.

Xem thêm : 

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH ĐÀO TẠO SĨ QUAN HẬU CẦN CẤP PHÂN ĐỘI TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NĂM 2020

_

Nguồn tham chiếu: http://hocvienhaucan.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh-dao-tao-dai-hoc-quan-su-nam-2020-9193.html