Đề án tuyển sinh dự kiến năm 2020 Trường đại học Khoa Học Tự Nhiên (ĐHQG TP.HCM)

Trường ĐH KHTN là trung tâm đào tạo đại học, sau đại học, cung cấp nguồn nhân lực, đội ngũ chuyên gia trình độ cao trong các lĩnh vực khoa học cơ bản, khoa học liên ngành, khoa học công nghệ mũi nhọn, có năng lực sáng tạo, làm việc trong môi trường cạnh tranh quốc tế; là nơi thực hiện những nghiên cứu khoa học đỉnh cao tạo ra các sản phẩm tinh hoa đáp ứng nhu cầu phát triển KHCN và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội ngày càng cao của đất nước, phù hợp với xu thế phát triển thế giới.

Xem tại đây https://tuyensinh.hcmus.edu.vn/attachments/category/8/QST_Truong%20DH%20KHTN-VNU-HCM-DE%20AN%20TUYEN%20SINH%20DAI%20HOC%202020.pdf

_

Nguồn tham chiếu: https://tuyensinh.hcmus.edu.vn/component/content/article/8-th%C3%B4ng-tin-tuy%E1%BB%83n-sinh/27-%C4%91%E1%BB%81-%C3%A1n-tuy%E1%BB%83n-sinh-n%C4%83m-2020?Itemid=101