Đề án tuyển sinh dự kiến năm 2020 Trường đại học Sài Gòn

Thông tin tuyển sinh được trường cung cấp dưới dạng văn bản PDF

Xem tại đây 

https://drive.google.com/file/d/1MdUSDBKGN4U5wZ2uGTm2lrpTIUK7wFbv/view

_

Nguồn tham chiếu: http://tuyensinh.sgu.edu.vn/thong-tin-tuyen-sinh-dai-hoc-he-chinh-quy-nam-2020-du-kien.html