Đề án tuyển sinh dự kiến năm 2020 Trường đại học tư thục quốc tế Sài Gòn (*)

Năm 2020 Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn chính thức thay đổi mã tuyển sinh:

Mã cũ: TTQ

Mã mới: SIU

Năm 2020 Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn chính thức thay đổi mã tuyển sinh:

Mã cũ: TTQ

Mã mới: SIU

 

II. Phạm vi tuyển sinh: Toàn quốc

III. Các ngành, chuyên ngành

STT Tên ngành đào tạo Xem
1 Luật kinh tế quốc tế  
2 Quản trị kinh doanh  
3 Quản trị du lịch  
4 Kinh tế đối ngoại  
5 Thương mại quốc tế  
6 Marketing  
7 Quản trị nhà hàng - khách sạn  
8 Logistics & quản lý chuỗi cung ứng  
9 Thương mại điện tử  
10 Ngôn ngữ Anh  
11 Khoa học máy tính  
12 Kỹ thuật phần mềm  
13 Mạng máy tính  
14 An ninh mạng  

IV. Các phương thức xét tuyển

Năm 2020, trường Đại học Quốc tế Sài Gòn sử dụng độc lập 3 phương thức xét tuyển sau:

Phương thức 1: Xét tuyển kết quả học tập bậc THPT (xét học bạ)

Phương thức 2: Xét tuyển kết quả thi THPT 2020

Phương thức 3: Xét tuyển kết quả thi đánh giá năng lực năm 2020 của ĐHQG TPHCM

1. Đối với HS tốt nghiệp các trường THPT Việt Nam:

Học sinh chọn 1 trong 3 phương thức xét tuyển sau:

a. Xét tuyển kết quả học tập bậc THPT (xét học bạ):

- Tốt nghiệp THPT;

- Điểm xét tuyển học bạ thí sinh chọn 1 trong 2 cách sau:

Cách 1:

- Điểm trung bình cả năm lớp 12 đạt 6.0 trở lên;

- Điểm trung bình chung cả năm lớp 12 các môn thuộc khối xét tuyển đạt từ 6.0 trở lên;

Cách 2:

- Xét 5 học kỳ gồm TBCN 2 HK lớp 10, TBCN 2 HK lớp 11 và TB HK 1 lớp 12 theo công thức tính:

TB HK 1 lớp 10 + TB HK 2 lớp 10 + TB HK 1 lớp 11 + TB HK 2 lớp 11 + TB HK1 lớp 12 = 6.0
5

- Tổng điểm 3 môn tổ hợp điểm trong HK1 lớp 12 từ 18 điểm trở lên.

- Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển:

Đợt 1: 04/5 - 30/6

Đợt 2: 06/7 – 15/8

Đợt 3: 17/8 – 30/9

Đợt 4: 01/10 – 31/10

- Tổ hợp môn xét tuyển:

STT

NGÀNH VÀ CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

MÃ NGÀNH

TỔ HỢP XÉT TUYỂN HỌC BẠ

1

Luật kinh tế quốc tế

7380107

A00 (Toán, Lý, Hóa),
A01 (Toán, Lý, Anh),
D01 (Toán, Văn, Anh),
C00 (Văn, Sử, Địa)

2

Khoa học máy tính gồm các chuyên ngành:
* Khoa Học máy tính,
* Kỹ thuật phần mềm,
* Mạng máy tính,
* An ninh mạng.

7480101

A00 (Toán, Lý, Hóa),
A01 (Toán, Lý, Ngoại ngữ),
D01 (Toán, Văn, Anh),
D07 (Toán, Hóa, Ngoại ngữ)

3

Quản trị kinh doanh gồm các chuyên ngành:
* Quản trị kinh doanh,
* Thương mại quốc tế,
* Quản trị du lịch,
* Kinh tế đối ngoại,
* Marketing,
* Quản trị nhà hàng - khách sạn,
* Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng,
* Thương mại điện tử.

7340101

A00 (Toán, Lý, Hóa),
A01 (Toán, Lý, Ngoại ngữ),
A07 (Toán, Sử, Địa),
D01 (Toán, Văn, Anh)

4

Ngôn ngữ Anh

7220201

D01 (Toán, Văn, Anh),
D11 (Văn, Lý, Anh),
D12 (Văn, Hóa, Anh),
D15 (Văn, Địa, Anh).

b. Xét tuyển kết quả thi THPT 2020:

- Xét tuyển thí sinh đạt mức điểm SIU công bố sau khi có kết quả thi THPT 2020.

- Tổ hợp môn xét tuyển:

STT

NGÀNH VÀ CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

MÃ NGÀNH

TỔ HỢP XÉT TUYỂN THPTQG

1

Luật kinh tế quốc tế

7380107

A00 (Toán, Lý, Hóa),
A01 (Toán, Lý, Anh),
D01 (Toán, Văn, Anh),
D96 (Toán, Anh, KHXH)

2

Khoa học máy tính gồm các chuyên ngành:
* Khoa Học máy tính,
* Kỹ thuật phần mềm,
* Mạng máy tính,
* An ninh mạng.

7480101

A00 (Toán, Lý, Hóa),
A01 (Toán, Lý, Ngoại ngữ),
D01 (Toán, Văn, Anh),
D90 (Toán, Anh, KHTN)

3

Quản trị kinh doanh gồm các chuyên ngành:
* Quản trị kinh doanh,
* Thương mại quốc tế,
* Quản trị du lịch,
* Kinh tế đối ngoại,
* Marketing,
* Quản trị nhà hàng - khách sạn,
* Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng,
* Thương mại điện tử.

7340101

A00 (Toán, Lý, Hóa),
A01 (Toán, Lý, Ngoại ngữ),
D01 (Toán, Văn, Anh)
C00 (Văn, Sử, Địa),

4

Ngôn ngữ Anh

7220201

D01 (Toán, Văn, Anh),
D15 (Văn, Địa, Anh).
D72 (Văn, Anh, KHTN),
D78 (Văn, Anh, KHXH),

c. Xét tuyển kết quả thi đánh giá năng lực năm 2020 của ĐHQG TPHCM:

- Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;

- Tham dự kỳ thi đánh giá năng lực 2020 do ĐHQG TPHCM tổ chức và có kết quả đạt từ mức điểm xét tuyển do SIU quy định; Tham khảo kỳ thi tại đây: https://thinangluc.vnuhcm.edu.vn/dgnl/home.action .

2. Đối với học sinh nước ngoài, học sinh Việt Nam tốt nghiệp THPT ở nước ngoài và học sinh học các trường quốc tế tại Việt Nam.

Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT và bài kiểm tra trình độ.

V. Học phí tại Việt Nam

- Giảng dạy bằng tiếng Việt: khoảng 55,5 - 62,4 triệu đồng/năm.

- Giảng dạy bằng tiếng Anh: khoảng 131,8 - 143,3 triệu đồng/năm.

Học phí được thanh toán qua tài khoản ngân hàng của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn được cập nhật tại thời điểm thanh toán.

VI. Hướng dẫn dự tuyển

Thí sinh thuộc đối tượng tuyển sinh nêu trên (không giới hạn năm tốt nghiệp THPT) đạt điều kiện xét tuyển gửi đến SIU bản sao có công chứng học bạ THPT, bằng tốt nghiệp THPT (đối với thí sinh xét tuyển học bạ lớp 12); phiếu điểm kỳ thi THPT quốc gia (đối với thí sinh xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia); kết quả thi đánh giá năng lực (Đối với thí sinh xét tuyển bằng kỳ thi đánh giá năng lực năm 2020 của ĐHQG TPHCM)  các giấy tờ liên quan theo yêu cầu của SIU bằng đường bưu điện hoặc liên hệ trực tiếp Phòng Tuyển sinh để được hướng dẫn đăng ký xét tuyển.

_

Nguồn tham chiếu: http://www.siu.edu.vn/vi-VN/thong-tin-tuyen-sinh-siu/thong-tin-tuyen-sinh-dai-hoc-2020/412/801