Đề án tuyển sinh dự kiến năm 2020 Trường đại học y tế công cộng

Ngày 29/5/2020, Trường Đại học Y tế công cộng (ĐHYTCC) đã ban hành đề án tuyển sinh năm 2020. Theo đó, năm 2020 nhà trường bắt đầu tuyển sinh hai mã ngành Công nghệ Kỹ thuật môi trường (30 chỉ tiêu) và Kỹ thuật phục hồi chức năng (50 chỉ tiêu) bên cạnh 4 mã ngành đã tuyển sinh từ trước gồm: Y tế công cộng (120 chỉ tiêu), Kỹ thuật Xét nghiệm Y học (100 chỉ tiêu), Dinh dưỡng (80 chỉ tiêu) và Công tác xã hội (40 chỉ tiêu).

 

Xem file PDF và download từ trang web chính thức của trường

https://dtdh.huph.edu.vn/sites/dtdh.huph.edu.vn/files/attach/YTC_%C4%90%E1%BB%81%20%C3%A1n%20tuy%E1%BB%83n%20sinh%202020_final.pdf

_

Nguồn tham chiếu: https://dtdh.huph.edu.vn/vi/node/60291