Đề án tuyển sinh dự kiến năm 2021 DNT - Trường đại học ngoại ngữ - tin học TP.HCM (*)

1.  Các ngành, chuyên ngành xét tuyển Đại học chính quy năm 2021
STT Ngành và chuyên ngành Mã Ngành Tổ hợp xét tuyển Ghi chú
1
 Công nghệ thông tin
 • Hệ thống thông tin
 • Khoa học dữ liệu
 • An ninh mạng
 • Công nghệ phần mềm
7480201 A00
A01
D01
D07
Toán, Lý, Hóa;
Toán, Lý, Tiếng Anh;
Văn, Toán, Tiếng Anh;
Toán,  Hóa, Tiếng Anh;
 
2
 Ngôn ngữ Anh
 • Biên - Phiên dịch
 • Nghiệp vụ văn phòng
 • Sư phạm
 • Tiếng Anh thương mại
 • Song ngữ Anh - Trung
7220201 D01
A01
D14
D15
Văn, Toán, Tiếng Anh;
Toán, Lý, Tiếng Anh;
Văn, Sử, Tiếng Anh;
Văn, Địa, Tiếng Anh
Môn Tiếng Anh nhân hệ số 2
 Ngôn ngữ Trung Quốc
 • Biên – Phiên dịch
 • Nghiệp vụ văn phòng
 • Tiếng Trung thương mại
 • Song ngữ Trung - Anh
7220204 D01
A01
D04
D14
Văn, Toán, Tiếng Anh;
Toán, Lý, Tiếng Anh;
Văn, Toán, Tiếng Trung;
Văn, Sử, Tiếng Anh;
 
4
 Quản trị kinh doanh
 • Marketing
 • Quản trị nguồn nhân lực
7340101 D01
A01
D07
D11
Văn, Toán, Tiếng Anh;
Toán, Lý, Tiếng Anh;
Toán, Hóa, Tiếng Anh;
Văn, Lý, Tiếng Anh
Môn Tiếng Anh nhân hệ số 2
5  Kinh doanh quốc tế 7340120
6
 Quan hệ quốc tế
 • Quan hệ công chúng – truyền thông
 • Ngoại giao
7310206 D01
A01
D14
D15
Văn, Toán, Tiếng Anh;
Toán, Lý, Tiếng Anh;
Văn, Sử, Tiếng Anh
Văn, Địa, Tiếng Anh
Môn Tiếng Anh nhân hệ số 2
7  Tài chính – Ngân hàng 7340201
D01
A01
D07
D11
Văn, Toán, Tiếng Anh;
Toán, Lý, Tiếng Anh;
Toán, Hóa, Tiếng Anh;
Văn, Lý, Tiếng Anh
 
8  Kế toán 7340301
9  Quản trị DV DL và lữ hành 7810103
D01
A01
D14
D15
Văn, Toán, Tiếng Anh;
Toán, Lý, Tiếng Anh;
Văn, Sử, Tiếng Anh;
Văn, Địa, Tiếng Anh
Môn Tiếng Anh nhân hệ số 2
10  Quản trị khách sạn 7810201
11
 Luật kinh tế
 • Luật kinh doanh
 • Luật thương mại quốc tế
 • Luật tài chính - ngân hàng
7380107 D01
A01
D15
D66
Văn, Toán, Tiếng Anh;
Toán, Lý, Tiếng Anh;
Văn, Địa, Tiếng Anh;
Văn, GDCD, Tiếng Anh
 
12
 Đông Phương học
 • Nhật Bản học
 • Hàn Quốc học
7310608 D01
D06
D14
D15
Văn, Toán, Tiếng Anh;
Văn, Toán, Tiếng Nhật;
Văn, Sử, Tiếng Anh;
Văn, Địa, Tiếng Anh
 

 

2. Các phương thức xét tuyển năm 2021:
2.1. Phương thức 1: Xét kết quả thi THPT Quốc gia năm 2021

>> Điều kiện xét tuyển:
 • Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
 • Tham gia kỳ thi THPT quốc gia năm 2021
 • Có điểm thi THPT Quốc gia 2021 đạt từ ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào do Trường quy định. Trường sẽ công bố khi có kết quả thi THPT quốc gia năm 2021.
>> Thời gian xét tuyển:
     Theo quy định của Bộ Giáo dục – Đào tạo về thời gian xét tuyển, lệ phí xét tuyển,....

>> Cách tính điểm xét tuyển:
     Điểm chuẩn được xác định theo từng ngành. Các tổ hợp xét tuyển có cùng điểm chuẩn (không có điểm chênh lệch giữa các tổ hợp xét tuyển trong từng ngành).
 • Đối với các ngành không có môn xét tuyển chính:
Điểm xét tuyển = Tổng điểm 3 môn theo tổ hợp môn thi + Điểm ưu tiên
 • Đối với các ngành có môn xét tuyển chính là tiếng Anh:
Điểm xét tuyển = (Tổng điểm 3 môn theo tổ hợp + Điểm môn Tiếng Anh) + Điểm ưu tiên x 4/3
Điểm xét tuyển = Tổng điểm 3 môn theo tổ hợp + Điểm môn Tiếng Anh + Điểm ưu tiên x 4/3
 • Điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng được thực hiện đúng theo quy định ưu tiên trong Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
>>Hình thức đăng ký xét tuyển:
 Thí sinh đăng ký bằng Phiếu đăng ký dự thi THPT và Xét tuyển đại học 2021 tại trường THPT, mã trường DNT.

2.2. Phương thức 2: Xét điểm học bạ THPT
* Phương thức 2a: Xét điểm trung bình 3 môn của học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 THPT.
* Phương thức 2b: Xét điểm trung bình 3 môn lớp 12 THPT.

>> Điều kiện xét tuyển:
 • Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
 • Tổng điểm 03 môn tham gia xét tuyển (không nhân hệ số) từ 18.00 điểm trở lên.
Ví dụ: Nếu thí sinh xét tuyển học bạ vào ngành Kế toán (7340301) với tổ hợp môn Toán - Lý - Tiếng Anh, cách tính điểm như sau: (Điểm trung bình môn Toán + Điểm trung bình môn Lý + Điểm trung bình môn Tiếng Anh) >= 18.0.

>> Thời gian xét tuyển:
 • Đợt 1: Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển từ ngày 01/3/2021 đến ngày 30/6/2021
 • Đợt 2: Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển từ ngày 01/7/2021 đến ngày 10/7/2021
 • Đợt 3: Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển từ ngày 11/7/2021 đến ngày 20/7/2021
 • Đợt 4: Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển từ ngày 21/7/2021 đến ngày 31/7/2021
 • Đợt 5: Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển từ ngày 01/8/2021 đến ngày 10/8/2021
 • Đợt 6: Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển từ ngày 11/8/2021 đến ngày 20/8/2021
 • Đợt 7: Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển từ ngày 21/8/2021 đến ngày 31/8/2021
 • Đợt 8: Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển từ ngày 01/9/2021 đến ngày 10/9/2021
Thí sinh xét tuyển sẽ nhận kết quả xét tuyển và làm hồ sơ nhập học theo thông báo của Trường.
Ghi chú: Sau mỗi đợt, nếu còn chỉ tiêu trường sẽ xét đợt tiếp theo.

>> Cách tính điểm xét tuyển:
Điểm chuẩn được xác định theo từng ngành. Các tổ hợp xét tuyển có cùng điểm chuẩn (không có điểm chênh lệch giữa các tổ hợp xét tuyển trong từng ngành).
 • Đối với các ngành không có môn xét tuyển chính:
Điểm xét tuyển = Tổng điểm TB 3 môn theo tổ hợp môn + Điểm ưu tiên
Ví dụ: Thí sinh xét tuyển học bạ vào ngành Luật kinh tế (7380107) với tổ hợp môn Văn, Địa, Tiếng Anh
Văn Địa Tiếng Anh Tổng điểm 3 môn Điểm ưu tiên Điểm xét tuyển
6 7 8 21 0.25 21.25
 • Đối với các ngành có môn xét tuyển chính là tiếng Anh:
Điểm xét tuyển = Tổng điểm TB 3 môn theo tổ hợp môn + Điểm TB môn Tiếng Anh + Điểm ưu tiên x 4/3
Ví dụ: Thí sinh xét tuyển học bạ vào ngành Ngôn ngữ Anh (7220201) với tổ hợp môn Văn, Toán, Tiếng Anh
Văn Toán Tiếng Anh Tổng điểm 3 môn Tiếng Anh Điểm ưu tiên Điểm xét tuyển
6 7 8 21 8 1.0 30.33
 
 
      Điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng được thực hiện đúng theo quy định ưu tiên trong Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
     Điểm xét tuyển làm tròn đến 0.01 (hai chữ số lẻ).

>> Hồ sơ xét tuyển:
 • Phiếu đăng ký xét tuyển;
 • Bản sao học bạ THPT có công chứng;
 • Các giấy tờ xác nhận ưu tiên (nếu có);
 • Bản sao bằng tốt nghiệp THPT (chỉ dành cho thí sinh đã tốt nghiệp THPT từ năm 2020 về trước);
 

Hotline: 0965 87 67 00 - 028 3863 2052 máy lẻ 0, 101, 1023. Phương thức 3: Sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực 2021 của ĐHQG TP. HCM:
    Thời gian đăng ký dự thi: Theo kế hoạch của Đại học quốc gia TP.HCM

>> Điều kiện xét tuyển:
 • Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;
 • Tham dự kỳ thi đánh giá năng lực 2021 do ĐHQG TP.HCM tổ chức và có kết quả đạt từ ngưỡng điểm xét tuyển tối thiểu do HUFLIT quy định.
>>Thời gian xét tuyển:
 • Nhận hồ sơ xét tuyển: từ 15/5/2021-31/7/2021
 • Công bố điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển: 07/8/2021
>> Hồ sơ xét tuyển:
Hồ sơ xét tuyển bao gồm:
 • Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của HUFLIT);
 • Bản sao Giấy chứng nhận kết quả thi đánh giá năng lực năm 2021 của ĐHQG TP.HCM;
 • Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).
       Điểm xét tuyển là tổng điểm bài thi đánh giá năng lực 2021 của ĐHQG TP.HCM (theo thang điểm 1200) và cộng điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định. Mức điểm ưu tiên được xác định như sau: Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 40 điểm, giữa hai khu vực kế tiếp là 10 điểm, tương ứng với tổng điểm bài thi đánh giá năng lực theo thang điểm 1200.
 
Lưu ý: Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 03 nguyện vọng xét tuyển

_

Nguồn tham chiếu: https://www.huflit.edu.vn/Thong-bao-chung/phuong-an-tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-quy-nam-2021-du-kien-cua-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-tin-hoc-thanh-pho-ho-chi-minh-1428.html