Đề án tuyển sinh dự kiến năm 2021 DTT - Trường đại học Tôn Đức Thắng

Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) dự kiến tuyển sinh 5.560 chỉ tiêu trình độ đại năm 2021; bao gồm 40 ngành Chương trình tiêu chuẩn, 17 ngành Chương trình chất lượng cao, 12 ngành Chương trình đại học bằng tiếng Anh, 11 ngành chương trình học 2 năm đầu tại cơ sở và 12 ngành Chương trình đại học du học luân chuyển campus.

Nhà trường triển khai tuyển sinh đại học năm 2021 theo 04 phương thức:

  • Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả quá trình học tập bậc THPT
  • Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021
  • Phương thức 3: Ưu tiên xét tuyển theo quy định của TDTU
  • Phương thức 4: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh của bộ GD&ĐT

Danh mục ngành/mã ngành tuyển sinh bậc đại học năm 2021

 

 

_

Nguồn tham chiếu: https://admission.tdtu.edu.vn/dai-hoc/thong-bao-phuong-tuyen-sinh-2021