Đề án tuyển sinh dự kiến năm 2021 KTS-Trường đại học Kiến Trúc TP.HCM

Trường đăng thông báo dưới dạng file PDF, nếu không xem được hãy click mở file trực tiếp tại link https://drive.google.com/file/d/1thPU87Ht9x-YUNMRw1tWMf9cNMKuWjeu/view 

 

 _

Nguồn tham chiếu: http://www.uah.edu.vn/router_detail/de-an-tuyen-sinh-nam--4987.html