Đề án tuyển sinh Hệ đại học chính quy 2021 - Đại học kinh tế quốc dân

  1. Tuyển sinh chính quy 

1.1. Đối tượng tuyển sinh 

1.1.1. Tiêu chuẩn chung 

- Thí sinh đã tốt nghiệp chương trình THPT của Việt Nam (theo hình thức giáo dục  chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trình độ trung cấp (trong đó,  người tốt nghiệp trình độ trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và thi  đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo dục và  các văn bản hướng dẫn thi hành) hoặc đã tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài  (đã được nước sở tại cho phép thực hiện, đạt trình độ tương đương trình độ THPT của  Việt Nam) ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam (sau đây gọi chung là tốt nghiệp THPT). 

- Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành. Đối với người khuyết tật được  cấp có thẩm quyền công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt  và học tập thì Hiệu trưởng xem xét, quyết định cho dự tuyển vào các ngành học phù hợp  với tình trạng sức khoẻ. 

1.1.2. Đối tượng xét tuyển thẳng 

Theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và quy định của Trường (chi tiết có thông  báo riêng kèm theo đề án). 

1.1.3. Đối tượng xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 Tất cả thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. 

1.1.4. Đối tượng xét tuyển kết hợp theo đề án tuyển sinh của Trường 

Xét tuyển kết hợp 05 đối tượng sau (chi tiết có thông báo riêng kèm theo đề án): 

Đối 

tượng

Tiêu chuẩn nộp hồ sơ xét tuyển/Ngưỡng đảm bảo CLĐV

1

Thí sinh có chứng chỉ quốc tế còn thời hạn 02 năm tính đến ngày 01/6/2021, SAT từ 1200 điểm trở lên hoặc ACT từ 26 điểm trở lên. 

(Thí sinh khi thi cần đăng ký của Trường Đại học Kinh tế quốc dân với tổ chức thi  SAT 7793-National Economics University ACT 1767-National Economics  University. Nếu thí sinh đã thi mà chưa đăng ký mã của Trường thì cần đăng ký lại với tổ chức thi SAT hoặc ACT). 

Đối 

tượng

Tiêu chuẩn nộp hồ sơ xét tuyển/Ngưỡng đảm bảo CLĐV

2

Thí sinh thỏa mãn cùng lúc 02 điều kiện: 

i. Đã tham gia vòng thi tuần cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia” trên Đài truyền hình  Việt Nam. 

ii. Có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của tổ hợp bất kỳ trong các tổ hợp xét  tuyển của Trường đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào trở lên (dự kiến 18 điểm gồm điểm ưu tiên).

3

Thí sinh thỏa mãn cùng lúc 02 điều kiện: 

i. Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế còn thời hạn 02 năm tính đến ngày 01/6/2021 đạt  IELTS 5.5 trở lên hoặc TOEFL ITP 500 trở lên hoặc TOEFL iBT 46 trở lên; ii. Có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của tổ hợp bất kỳ trong các tổ hợp xét  tuyển của Trường đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào trở lên (dự kiến 18 điểm gồm điểm ưu tiên).

4

Thí sinh thỏa mãn cùng lúc 02 điều kiện: 

i. Đạt giải nhất, nhì, ba kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương  hoặc đạt giải khuyến khích kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, các môn: Toán học, Vật lý,  Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, tiếng Anh. 

ii. Có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của tổ hợp bất kỳ trong các tổ hợp xét  tuyển của Trường đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào trở lên (dự kiến 18 điểm gồm điểm ưu tiên).

5

Thí sinh thỏa mãn cùng lúc 03 điều kiện: 

i. Là học sinh hệ chuyên các trường THPT chuyên toàn quốc hoặc là học sinh hệ chuyên các trường THPT trọng điểm quốc gia. 

ii. Có điểm trung bình chung học tập từ 8,0 điểm trở lên của 5 học kỳ bất kỳ cao  nhất của lớp 10, 11,12 (điểm trung bình học kỳ nào đó có thể nhỏ hơn 8,0). iii. Có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của tổ hợp bất kỳ trong các tổ hợp xét  tuyển của Trường đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào trở lên (dự kiến 18 điểm gồm điểm ưu tiên).1.2. Phạm vi tuyển sinh 

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tuyển sinh trên cả nước và quốc tế. 1.3. Phương thức tuyển sinh

Xét tuyển theo mã ngành (ngành/chương trình đào tạo) gồm các phương thức: 1.3.1. Xét tuyển thẳng: 

- Đối với thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, trong  đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế, tốt nghiệp THPT năm 2021 và  đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Trường (dự kiến 18 điểm trở lên bao gồm  điểm ưu tiên) được tuyển thẳng vào Trường theo ngành thí sinh đăng ký. 

- Đối với học sinh giỏi quốc gia, xét tuyển thẳng đối với thí sinh đoạt giải nhất, nhì,  ba, tốt nghiệp THPT năm 2021, và đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Trường 

(dự kiến 18 điểm trở lên bao gồm điểm ưu tiên) được tuyển thẳng vào Trường theo danh  mục thông báo của Trường. 

- Đối với học sinh đoạt giải Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, tốt nghiệp  THPT năm 2021và đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Trường (dự kiến 18  điểm trở lên bao gồm điểm ưu tiên), Trường chỉ xét tuyển thẳng đối với thí sinh đạt giải  nhất vào các ngành theo danh mục thông báo của Trường. 

- Đối với các thí sinh đối tượng khác, các điều kiện theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và Thông báo của Trường. 

1.3.2. Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021. 

Xét tuyển theo 09 tổ hợp xét tuyển (A00, A01, B00, C03, C04, D01, D07, D09, D10) theo từng mã ngành/chương trình, không có chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp xét tuyển. 

Trường không sử dụng kết quả miễn thi bài thi môn ngoại ngữ, không sử dụng điểm  thi được bảo lưu từ các kỳ thi tốt nghiệp THPT, kỳ thi THPT quốc gia các năm trước để tuyển sinh, không cộng điểm ưu tiên thí sinh có chứng chỉ nghề. 

Trường không áp dụng thêm điều kiện phụ trong xét tuyển, ngoài các quy định trong Quy chế tuyển sinh năm 2021 của Bộ GD&ĐT. 

1.3.3. Xét tuyển kết hợp với 5 đối tượng ở mục 1.1.4. 

  1. a) Nguyên tắc chung: 

- Mỗi thí sinh được nộp hồ sơ dự tuyển theo tất cả các đối tượng nếu đủ điều kiện.  - Thí sinh được đăng ký không giới hạn nguyện vọng (NV) theo mã tuyển sinh của  Trường và phải xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (NV1 là NV ưu tiên cao nhất);  thí sinh chỉ trúng tuyển 01 (một) NV ưu tiên cao nhất có thể trong các NV đã đăng ký. - Xét tuyển theo mã ngành/chương trình, lấy điểm từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu, không phân biệt thứ tự NV giữa các thí sinh. 

- Điểm xét tuyển theo thang 30 (hoặc 40) và làm tròn đến hai chữ số thập phân. Điểm  thi các môn xét tuyển phải lớn hơn 1 điểm (một điểm). 

- Không sử dụng điều kiện phụ trong xét tuyển. 

- Nếu xét tuyển theo mỗi đối tượng không đủ chỉ tiêu, chỉ tiêu còn lại được chuyển  sang cho đối tượng khác. 

- Nếu xét tuyển kết hợp không đủ chỉ tiêu, chỉ tiêu còn lại được chuyển sang xét tuyển  theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021.  

- Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trong thời hạn quy định theo thông báo  của Trường. Quá thời hạn này, thí sinh không xác nhận nhập học được xem như từ chối  nhập học. 

Lưu ý: Xét tuyển kết hợp không phải là tuyển thẳng, thí sinh đủ điều kiện nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển được xét từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu bằng phần mềm tuyển  sinh của Trường tương tự như xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT theo phần mềm  tuyển sinh của Bộ GD&ĐT. Trường không sử dụng kết quả miễn thi bài thi môn ngoại ngữ, không sử dụng điểm thi được bảo lưu từ các kỳ thi tốt nghiệp THPT, kỳ thi THPT  quốc gia các năm trước để tuyển sinh, không cộng điểm ưu tiên thí sinh có chứng chỉ nghề. 

Trường sẽ có thông báo chi tiết và hướng dẫn nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển kết hợp trực  tuyến/online. Thí sinh phải chịu trách nhiệm trước thông tin và minh chứng khi nộp hồ sơ xét tuyển kết hợp. Sau khi thí sinh trúng tuyển, nhập học, Trường sẽ tiến hành thẩm định  lại hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh. 

  1. b) Nguyên tắc xét tuyển theo đối tượng: 

+ Đối tượng 1: 

- Chỉ tiêu (dự kiến): 1- 3% theo mã tuyển sinh và theo tổng chỉ tiêu.  - Phương thức xét tuyển: xét từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu theo điểm xét  tuyển. Điểm xét tuyển (ĐXT) quy về thang 30 được xác định như sau:  ĐXT = điểm SAT *30/1600 + điểm ưu tiên (nếu có) 

 ĐXT = điểm ACT *30/36 + điểm ưu tiên (nếu có) 

+ Đối tượng 2

- Chỉ tiêu (dự kiến): 1-2% theo mã tuyển sinh và theo tổng chỉ tiêu. - Phương thức xét tuyển: xét từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu theo điểm xét  tuyển. Điểm xét tuyển (ĐXT) theo thang 30 (hoặc 40) được xác định như sau:  ĐXT = điểm tổ hợp xét tuyển + điểm thưởng vòng thi + điểm ưu tiên (nếu có)  + Điểm tổ hợp xét tuyển là điểm tổ hợp kết quả thi THPT năm 2021 cao nhất của thí  sinh tương ứng với 04 tổ hợp xét tuyển của mã ngành/chương trình theo nguyện vọng thí  sinh đã đăng ký. 

+ Điểm thưởng vòng thi: vòng thi năm 2,5 điểm; vòng thi quý 2,0 điểm; vòng thi  tháng 1,5 điểm, vòng thi tuần 1,0 điểm 

+ Đối tượng 3

- Chỉ tiêu (dự kiến): 15-20% theo mã tuyển sinh và theo tổng chỉ tiêu. - Phương thức xét tuyển: xét từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu theo điểm xét  tuyển. Điểm xét tuyển (ĐXT) theo thang 30 được xác định như sau: 

 ĐXT = điểm quy đổi + tổng điểm 2 môn xét tuyển + điểm ưu tiên (nếu có)  

Bảng điểm quy đổi các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế 

IELTS 

TOEFL 

ITP

TOEFL 

iBT

Điểm tương đương 

Hệ số quy đổi 

Điểm quy đổi

(1) 

(2) 

(3) = (1)x(2)

9.0 

667-677 

118-120 

10 

1.5 

15

8.5 

658-666 

115-117 

10 

1.5 

15

8.0 

650-657 

110-114 

10 

1.5 

15

7.5 

627-649 

102-109 

10 

1.4 

14

7.0 

590-626 

94-101 

10 

1.3 

13

6.5 

561-589 

79-93 

10 

1.2 

12

6.0 

543-560 

60-78 

10 

1.1 

11

5.5 

500-542 

46-59 

10 

1.0 

10Tổng điểm 02 môn xét tuyển = Tổng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của môn  Toán và 01 môn bất kỳ cao nhất khác của thí sinh trừ môn tiếng Anh của các môn thuộc  các tổ hợp xét tuyển của Trường. 

+ Đối tượng 4

- Chỉ tiêu (dự kiến): 5% theo mã tuyển sinh và theo tổng chỉ tiêu.

- Phương thức xét tuyển: xét từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu theo điểm xét  tuyển. Điểm xét tuyển (ĐXT) theo thang 30 (hoặc 40) được xác định như sau:  ĐXT = điểm tổ hợp xét tuyển + điểm thưởng giải HSG + điểm ưu tiên (nếu có)  + Điểm tổ hợp xét tuyển là điểm tổ hợp kết quả thi THPT năm 2021 cao nhất của thí  sinh tương ứng với 04 tổ hợp xét tuyển của mã ngành/chương trình theo nguyện vọng thí  sinh đã đăng ký. 

+ Điểm thưởng giải HSG: giải khuyến khích quốc gia và giải nhất cấp tỉnh/thành phố:  0,5 điểm; giải nhì cấp tỉnh/thành phố: 0,25 điểm; giải ba cấp tỉnh/thành phố: 0 điểm. + Đối tượng 5

- Chỉ tiêu (dự kiến): 15-20% theo mã tuyển sinh và theo tổng chỉ tiêu. - Phương thức xét tuyển: xét từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu theo điểm xét  tuyển. Điểm xét tuyển (ĐXT) theo thang 30 được xác định như sau: 

ĐXT = điểm trung bình chung học tập 5 học kỳ + tổng điểm 02 môn xét tuyển +  điểm ưu tiên (nếu có)  

Tổng điểm 02 môn xét tuyển = Tổng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của môn  Toán và 01 môn bất kỳ cao nhất khác của thí sinh thuộc các tổ hợp xét tuyển của Trường. Điểm trung bình chung học tập 5 học kỳ được làm tròn đến hai chữ số thập phân. 

Lưu ý: Thí sinh diện tuyển thẳng theo quy chế không được cộng điểm ưu tiên xét  tuyển nếu nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển kết hợp (thí sinh chỉ được cộng điểm ưu tiên xét  tuyển khi xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021).

1.4. Chỉ tiêu tuyển sinh:

 

 

 

 

Xem toàn văn đề án tuyển sinh

 

https://daotao.neu.edu.vn/Resources/Docs/SubDomain/daotao/TS%20-%202021/%C4%90%E1%BB%81%20%C3%A1n%20Tuy%E1%BB%83n%20sinh%20%C4%91%E1%BA%A1i%20h%E1%BB%8Dc%202021.pdf

_

Nguồn tham chiếu: https://daotao.neu.edu.vn/vi/he-dai-hoc-chinh-quy/de-an-tuyen-sinh-trinh-do-dai-hoc-nam-2021