Phương án tuyển sinh đại học chính quy (dự kiến) năm 2021 - Đại học Tài nguyên và môi trường TP. Hồ Chí Minh

Trường ĐH Tài nguyên và môi trường TP.HCM sẽ tuyển sinh theo 3 phương thức trong năm 2021.
Phương thức 1 là xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, điều kiện xét tuyển theo quy định ngưỡng đảm bảo đầu vào do trường công bố.
 
Phương thức 2 là xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT, gồm 5 học kỳ bậc THPT (trừ học kỳ 2 lớp 12). Phương thức này xét thí sinh thi tốt nghiệp THPT từ năm 2017 đến năm 2021, có hạnh kiểm khá trở lên. Tổng điểm trung bình 3 môn theo tổ hợp xét tuyển trong 5 học kỳ đạt từ 18 trở lên.
Phương thức 3 là xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức.
 

_

Nguồn tham chiếu: https://tuyensinh.hcmunre.edu.vn/thong-tin-tuyen-sinh-dao-hoc-chinh-quy-nam-2021.html