Phương án tuyển sinh đại học chính quy năm 2021 -trường đại học Nông Lâm TP.HCM (NLS)

Năm 2021, Trường ĐH Nông lâm TP.HCM tuyển sinh gần 5.000 chỉ tiêu với phạm vi tuyển sinh toàn quốc cho 3 cơ sở đào tạo tại TP.HCM, Gia Lai và Ninh Thuận.

  1. Thông tin chung về Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

- Cơ sở chính Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Khu phố 6, P. Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.3896.6780 – 028.3896.3350 – 028. 3897.4716

Fax: 028.3896.0713

Website: www.hcmuaf.edu.vn  www.ts.hcmuaf.edu.vn

Email: pdaotao@hcmuaf.edu.vn

- Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai.

Địa chỉ: Đường Trần Nhật Duật, Thôn 1, Xã Diên Phú, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai.

Điện thoại: 0269.3877.665

Website: www.phgl.hcmuaf.edu.vn  - email: phgl@hcmuaf.edu.vn

- Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận.

Địa chỉ: Thị trấn Khánh Hải, Huyện Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận.

Điện thoại: 0259.2472.252

Website: www.phnt.hcmuaf.edu.vn            - email: phnt@hcmuaf.edu.vn

  1. Các thông tin của năm tuyển sinh 2021

2.1. Tuyển sinh tại cơ sở chính  Mã trường NLS

2.1.1. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh tốt nghiệp THPT có đủ điều kiện xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đề án tuyển sinh của Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh.

2.1.2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

2.1.3. Phương thức tuyển sinh:

+ Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển: Theo quy định của Bộ GD-ĐT.

+ Xét tuyển dựa trên kết quả học tập của 5 học kỳ bậc THPT (xét học bạ bậc THPT từ học kỳ 1 năm lớp 10 đến học kỳ 1 năm lớp 12) đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2021 khoảng 30% - 40% tổng chỉ tiêu.

- Điều kiện xét tuyển: Điểm trung bình 5 học kỳ của mỗi môn trong tổ hợp môn xét tuyển phải đạt từ 6.0 điểm trở lên.

- Đối với ngành Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp, điều kiện xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo

+ Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 khoảng 50%-60% tổng chỉ tiêu.

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: Được công bố sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

+ Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức năm 2021 khoảng 10% - 15% tổng chỉ tiêu

2.2. Phân hiệu Trường ĐH Nông Lâm TP. HCM tại Gia Lai – mã trường NLG

2.2.1. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh tốt nghiệp THPT có đủ điều kiện xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đề án tuyển sinh của Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh.

2.2.2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

2.2.3. Phương thức tuyển sinh

+ Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển: Theo quy định của Bộ GD-ĐT.

+ Xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THPT (Xét học bạ).

- Đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2021: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập của 5 học kỳ bậc THPT (từ học kỳ 1 năm lớp 10 đến học kỳ 1 năm lớp 12). Điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển: Tổng điểm của 3 môn lập thành tổ hợp môn xét tuyển đạt từ 18.00 điểm trở lên và không có môn nào trong tổ hợp môn xét tuyển có điểm dưới 5.00 điểm (điểm mỗi môn xét tuyển là trung bình cộng của điểm tổng kết 5 học kỳ của môn đó).

- Đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2019 và 2020: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập của 6 học kỳ bậc THPT (từ học kỳ 1 năm lớp 10 đến học kỳ 2 năm lớp 12). Điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển: Tổng điểm của 3 môn lập thành tổ hợp môn xét tuyển đạt từ 18.00 điểm trở lên và không có môn nào trong tổ hợp môn xét tuyển có điểm dưới 5.00 điểm (điểm mỗi môn xét tuyển là trung bình cộng của điểm tổng kết 6 học kỳ của môn đó).

+ Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: Được công bố sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

+ Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức năm 2021.

2.3. Phân hiệu Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM tại Ninh Thuận – Mã trường NLN

2.3.1. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh tốt nghiệp THPT có đủ điều kiện xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đề án tuyển sinh của Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh.

2.3.2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

2.3.3. Phương thức tuyển sinh

+ Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển: Theo quy định của Bộ GD-ĐT.

+ Xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THPT (Xét học bạ).

- Đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2021: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập của 5 học kỳ bậc THPT (từ học kỳ 1 năm lớp 10 đến học kỳ 1 năm lớp 12). Điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển: Tổng điểm của 3 môn lập thành tổ hợp môn xét tuyển đạt từ 18.00 điểm trở lên và không có môn nào trong tổ hợp môn xét tuyển có điểm dưới 5.00 điểm (điểm mỗi môn xét tuyển là trung bình cộng của điểm tổng kết 5 học kỳ của môn đó).

- Đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2019 và 2020: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập của 6 học kỳ bậc THPT (từ học kỳ 1 năm lớp 10 đến học kỳ 2 năm lớp 12). Điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển: Tổng điểm của 3 môn lập thành tổ hợp môn xét tuyển đạt từ 18.00 điểm trở lên và không có môn nào trong tổ hợp môn xét tuyển có điểm dưới 5.00 điểm (điểm mỗi môn xét tuyển là trung bình cộng của điểm tổng kết 6 học kỳ của môn đó).

+ Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: Được công bố sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

+ Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức năm 2021.

- Đối với ngành Cao đẳng Giáo dục mầm non tại Phân hiệu Ninh Thuận, có 2 phương thức xét tuyển:

+ Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021: Xét điểm dựa vào điểm các môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp môn: Toán, Ngữ văn, Năng khiếu mầm non.

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: Theo quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thời gian đăng ký xét tuyển: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

+ Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (học bạ): Xét tuyển dựa vào kết học tập của lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển: Toán, Ngữ văn và điểm thi Năng khiếu mầm non.

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: Theo quy chế hiện hành của Bộ GD&ĐT. Điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển: Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2019, 2020, 2021 có học lực lớp 12 xếp loại khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 điểm trở lên (được làm tròn đến 2 chữ số thập phân).

Thời gian đăng ký xét tuyển: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 22 tháng 07 năm 2021

2.4. Chỉ tiêu tuyển sinh, mã trường, mã ngành, tổ hợp xét tuyển năm 2021.

2.4.1. Tuyển sinh tại cơ sở chính ở TP. Hồ Chí Minh – Mã trường NLS theo quy định của Bộ GD-ĐT

2.4.2 Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM tại Gia Lai – Mã trường NLG

2.4.3 Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM tại Ninh Thuận – Mã trường NLN

 

 

  1. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đối với hình thức xét tuyển bằng học bạ:

3.1 Hồ sơ bao gồm: * Đơn đề nghị xét tuyển (theo mẫu của trường).

                          * Bản sao công chứng Học bạ THPT.

                          * Bản sao công chứng Giấy khai sinh.

                          * Bản sao công chứng Chứng minh nhân dân.

                          * Bản sao công chứng các giấy tờ chứng nhận ưu tiên (nếu có).

  * Bản sao công chứng Sổ hộ khẩu.

  * Đóng lệ phí xét tuyển bằng hình thức chuyển khoản hoặc đóng trực tiếp tại trường: 10.000đ/ nguyện vọng (xem thông báo đính kèm)

3.2 Địa điểm nhận hồ sơ:

Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển và khai báo thông tin tại trang web https://xettuyen.hcmuaf.edu.vn/ (Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển online, phải nộp hồ sơ bản giấy sau khi có kết quả trúng tuyển).

Hoặc thí sinh có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại địa chỉ:

* Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Khu phố 6, P. Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.3896.6780 – 028.3896.3350 – 028. 3897.4716

Fax: 028.3896.0713

Website: www.hcmuaf.edu.vn  www.ts.hcmuaf.edu.vn

Email: pdaotao@hcmuaf.edu.vn

            * Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận.

Địa chỉ: Thị trấn Khánh Hải, Huyện Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận.

Điện thoại: 0259.2472.252

Website: www.phnt.hcmuaf.edu.vn            - email: phnt@hcmuaf.edu.vn

* Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai.

ĐC: Đường Trần Nhật Duật, Thôn 1, X. Diên Phú, TP. Pleiku, T. Gia Lai.

ĐT: 0269.3877.665 - www.phgl.hcmuaf.edu.vn  - email: phgl@hcmuaf.edu.vn

3.3 Thời gian đăng ký xét tuyển

+ Đợt 1: Từ ngày 01/03/2021 đến hết ngày 14/05/2021

+ Đợt 2: Sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (nếu có).

  1. Thời gian, địa điểm và hình thức đăng ký xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
  2. Thời gian, hình thức đăng ký xét tuyển bằng kết quả thi đánh giá năng lực:

+ Thời gian, hình thức đăng ký: Theo quy định của Đại học Quốc Gia TP. HCM

+ Thời gian đăng ký xét tuyển: Sau khi có kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh

Lưu ý: Đối với ngành Ngôn ngữ Anh: Môn chính là Tiếng Anh (nhân hệ số 2), điểm chuẩn trúng tuyển được quy về hệ điểm 30 dành cho tổ hợp môn xét tuyển, công thức tính:

Điểm xét tuyển = [(Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + (Điểm Tiếng Anh x 2)) x 3/4 ] + điểm ưu tiên (nếu có), được làm tròn theo quy định của Bộ GD-ĐT.

  1. Đối với môn thi: Năng khiếu mầm non (áp dụng cho ngành Cao đẳng Giáo dục mầm non tại Phân hiệu Ninh Thuận):

       Thời gian nộp hồ sơ:

                   Đợt 1: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 22 tháng 7 năm 2021

                   Đợt 2: Theo thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung (nếu có)

        Thời gian tổ chức thi môn Năng khiếu mầm non

                  Đợt 1: 09h00 ngày 26/7/2021: Thí sinh nghe phổ biến quy chế thi, làm thủ tục dự thi

                             07h15 ngày 27/7/2021: Thi tuyển môn Năng khiếu mầm non

                  Đợt 2: Dự kiến tháng 8 năm 2021 (nếu có) (Dành cho thí sinh đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung)

        Địa điểm tổ chức thi môn Năng khiếu mầm non

                 Tại Phân hiệu trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận.

                 Địa chỉ: Số 08 đường Yên Ninh, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.

      Nội dung thi môn Năng khiếu mầm non

                Thi môn Năng khiếu mầm non theo hình thức vấn đáp thực hành, gồm 03 phần như sau:

                 - Phần thi kể chuyện: Thí sinh tự chọn một truyện để kể (Truyện có trong chương trình phổ thông hoặc một truyện cho thiếu nhi có nội dung giáo dục tốt).

                 - Phần thi đọc diễn cảm: Thí sinh bốc thăm, đọc một đoạn văn hoặc một đoạn thơ (đọc diễn cảm) và trả lời ngắn gọn các câu hỏi có trong đề thi.

                 - Phần thi hát, múa: Thí sinh hát một bài hát tự chọn (có thể là bài hát cho thiếu nhi), yêu cầu thí sinh khi hát có múa minh họa.

       Cách tính điểm xét tuyển

                 Đối với ngành Giáo dục mầm non: Môn chính là Năng khiếu mầm non (nhân hệ số 2), điểm chuẩn trúng tuyển được quy về thang điểm 30, công thức tính:

                Điểm xét tuyển = (Điểm trung bình môn 1 + Điểm trung bình môn 2 + [Điểm thi môn năng khiếu mầm non] x 2) x 3/4 + Điểm ưu tiên (khu vực, đối tượng)                       (làm tròn đến 2 chữ số thập phân).

      Cách tính điểm môn Năng khiếu mầm non

                Mỗi phần thi có 02 giám khảo chấm thi.

                Điểm của mỗi phần thi = (điểm của giám khảo 1 + điểm của giám khảo 2)/2 (làm tròn đến 02 chữ số thập phân).

                Điểm môn Năng khiếu mầm non = (Điểm phần thi kể chuyện + điểm phần thi đọc diễn cảm + điểm phần thi hát, múa)/3 (làm tròn đến 02 chữ số thập phân).

      Hồ sơ đăng ký dự thi năng khiếu:

               Ngoài việc nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển ngành Giáo dục mầm non, thí sinh cần nộp một bộ hồ sơ đăng ký dự thi môn Năng khiếu mầm non bao gồm:

               - Phiếu đăng ký dự thi năng khiếu

              - 03 tấm ảnh 3x4

              Hồ sơ đăng ký dự thi năng khiếu nộp về Phân hiệu trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận.
              Địa chỉ nộp hồ sơ: Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM tại Phân hiệu Ninh Thuận, Thị trấn Khánh Hải, Huyện Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận.

              Điện thoại: 0259.2472.252 - www.phnt.hcmuaf.edu.vn - email: phnt@hcmuaf.edu.vn 

_

Nguồn tham chiếu: http://ts.hcmuaf.edu.vn/ts-37602-1/vn/phuong-an-tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-quy-nam-2021-du-kien.html