Phương án tuyển sinh dự kiến năm 2020 Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM - DCT

Theo phương án tuyển sinh dự kiến năm 2020, Tổng chỉ tiêu tuyển sinh bậc đại học chính quy năm 2020 của HUFI cho 26 ngành học là 3.500 chỉ tiêu.

Phương án tuyển sinh dự kiến năm 2020 Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM - DCT

Theo thạc sĩ Hoàng Thị Thoa, Phó giám đốc Trung tâm tuyển sinh và truyền thông Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM, trường dự kiến duy trì 3 phương thức tuyển sinh trong năm tới. Cụ thể gồm: xét kết quả thi THPT quốc gia năm 2020 (80% tổng chỉ tiêu), xét điểm học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn xét tuyển (10% tổng chỉ tiêu) và điểm bài thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức (10% tổng chỉ tiêu).

Trong đó, riêng phương thức xét tuyển học bạ sẽ có điều chỉnh về cách thức xét tuyển. Năm tới, trường chỉ xét dựa vào kết quả học bạ lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển (thay vì điểm trung bình học bạ 3 năm THPT theo tổ hợp 3 môn xét tuyển như trước đó).

Ở bậc đại học chương trình liên kết quốc tế 2+2, nhà trường dự kiến tuyển 180 chỉ tiêu. Trường dành 50% chỉ tiêu xét theo khối thi hằng năm từ kết quả kỳ thi THPT quốc gia theo quy định của Bộ GD&ĐT và 50% xét từ kết quả học bạ THPT. Điều kiện là điểm tổng kết của năm lớp 12 theo tổ hợp môn đạt từ 18 điểm trở lên.

Thông tin tuyển sinh các ngành bậc Đại học

Thông tin tuyển sinh các ngành bậc Đại học

Thông tin tuyển sinh các ngành thuộc chương trình Liên kết quốc tế

Thông tin tuyển sinh các ngành thuộc chương trình Liên kết quốc tế

Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông, HUFI

 

Nguồn tham chiếu: http://hufi.edu.vn/tuyen-sinh/phuong-an-tuyen-sinh-du-kien-nam-2020-truong-dai-hoc-cong-nghiep-thuc-pham-tp-hcm