Thông báo dự kiến kế hoạch tuyển sinh đại học chính quy năm 2020 Trường đại học Ngân Hàng TP.HCM

Năm 2020, trường Đại học Ngân hàng TP. HCM dự kiến tuyển sinh 3.150 chỉ tiêu  theo 2 phương thức, trong đó trường giành 85% chỉ tiêu xét tuyển từ kết quả thi THPT quốc gia, 15% xét tuyển thẳng và xét tuyển ưu tiên bao gồm:
Thông báo dự kiến kế hoạch tuyển sinh đại học chính quy năm 2020 Trường đại học Ngân Hàng TP.HCM
Bên cạnh đó Trường dự kiến mở thêm 4 ngành đào tạo trình độ Đại học chính quy mới bao gồm:
- Quản trị khách sạn
- Quản trị dịch vụ du lịch – lữ hành
- Logistic và quản trị chuỗi cung ứng
- Khoa học dữ liệu trong kinh doanh
 
 
Phòng Tư vấn Tuyển sinh và Phát triển Thương hiệu - BUH
 
Nguồn tham chiếu: http://tuyensinh.buh.edu.vn/thong-bao/thong-bao-du-kien-ke-hoach-tuyen-sinh--dai-hoc-chinh-quy-nam-2020-233.html