Thông báo tuyển sinh Hệ đại học chính quy 2021 - Khoa Y (ĐHQG TP.HCM)

Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM năm 2021

1. Điều kiện đăng ký xét tuyển:
Thí sinh đăng ký phải thỏa các điều kiện sau đây:
  • Phải có học lực năm lớp 12 xếp loại khá trở lên;
  • Thí sinh phải dự thi và có kết quả thi kỳ kiểm tra năng lực do ĐHQG TP.HCM tổ chức năm 2021 (không sử dụng kết quả các năm khác).
2. Chỉ tiêu:
Mỗi ngành tuyển 30% tổng chỉ tiêu của ngành, cụ thể:
 
Ngành Y khoa (CLC): 30 chỉ tiêu
Ngành Dược học (CLC): 15  chỉ tiêu
Ngành Răng Hàm Mặt (CLC): 15 chỉ tiêu
Ngành Y học cổ truyền (dự kiến mở mới): 22 chỉ tiêu
Ngành Điều dưỡng (dự kiến mở mới): 45 chỉ tiêu
 
3. Đăng ký xét tuyển:
Từ ngày 04/5 đến 15/6/2021
 
4. Xét tuyển:
Từ ngày 25/7/2021 đến đầu tháng 8/2021 (dự kiến)
Các hồ sơ hợp lệ được sắp xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp theo kết quả thi Đánh giá năng lực năm 2021 do ĐHQG TP. HCM tổ chức. Hội đồng tuyển sinh căn cứ theo đó lấy đến khi đủ chỉ tiêu.
 

Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021

1. Điều kiện đăng ký xét tuyển:
Thí sinh tốt nghiệp THPT
2. Chỉ tiêu:
Ngành Y khoa (CLC): Tối thiểu 10 chỉ tiêu
Ngành Dược học (CLC): Tối thiểu 10 chỉ tiêu
Ngành Răng - Hàm - Mặt (CLC): Tối thiểu 05 chỉ tiêu
3. Đăng ký xét tuyển: Theo kế hoạch, hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, 
4. Xét tuyển:
Hội đồng tuyển sinh căn cứ theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 theo tổng điểm của tổ hợp môn B00 để xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT. Riêng ngành Dược học (CLC) xét thêm tổ hợp môn A00, không quy định chênh lệch điểm giữa 2 tổ hợp. Trường hợp thí sinh bằng điểm, xét thêm tiêu chí phụ ưu tiên lần lượt là:
- Tiêu chí phụ 1: Đối với ngành Y khoa (CLC), Răng – Hàm – Mặt (CLC): Xét điểm môn Sinh học trong bài thi Khoa học Tự nhiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Đối với ngành Dược học (CLC): Xét điểm môn Hóa học trong bài thi Khoa học Tự nhiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021;
- Tiêu chí phụ 2: Đối với ngành Y khoa (CLC), Dược học (CLC): Xét điểm môn Toán học trong bài thi Khoa học Tự nhiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Đối với ngành Răng – Hàm – Mặt (CLC): Xét điểm môn Hóa học trong bài thi Khoa học Tự nhiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 và chứng chỉ tiếng Anh quốc tế

1. Điều kiện đăng ký xét tuyển:
Thí sinh tốt nghiệp THPT và có chứng chỉ IELTS từ 6,0 trở lên hoặc TOEFL iBT từ 78 điểm trở lên (chứng chỉ còn thời hạn trong vòng không quá 02 năm tính đến ngày xét tuyển).
2. Chỉ tiêu:
Ngành Y khoa (CLC): Tối đa 20 chỉ tiêu
Ngành Dược học (CLC): Tối đa 10 chỉ tiêu
Ngành Răng - Hàm - Mặt (CLC): Tối đa 10 chỉ tiêu
3. Đăng ký xét tuyển: Theo kế hoạch, hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, 
Lưu ý: Sau khi thực hiện theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, thí sinh phải nộp trực tiếp bản sao chứng chỉ về phòng Đào tạo, Khoa Y ĐHQG-HCM trước ngày hết hạn điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển thì mới hoàn thành việc đăng ký xét tuyển.
4. Xét tuyển:
Hội đồng tuyển sinh căn cứ theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 theo tổng điểm của tổ hợp môn B00 để xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT. Riêng ngành Dược học (CLC) xét thêm tổ hợp môn A00, không quy định chênh lệch điểm giữa 2 tổ hợp. Trường hợp thí sinh bằng điểm, xét thêm tiêu chí phụ ưu tiên lần lượt là:
- Tiêu chí phụ 1: Đối với ngành Y khoa (CLC), Răng – Hàm – Mặt (CLC): Xét điểm môn Sinh học trong bài thi Khoa học Tự nhiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Đối với ngành Dược học (CLC): Xét điểm môn Hóa học trong bài thi Khoa học Tự nhiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021;
- Tiêu chí phụ 2: Đối với ngành Y khoa (CLC), Dược học (CLC): Xét điểm môn Toán học trong bài thi Khoa học Tự nhiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Đối với ngành Răng – Hàm – Mặt (CLC): Xét điểm môn Hóa học trong bài thi Khoa học Tự nhiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021
Điểm trúng tuyển của các thí sinh ở phương thức này không được thấp hơn điểm trúng tuyển ở phương thức "xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021" trong cùng 1 ngành (cùng mã ngành chuân) quá 02 điểm.
 

Ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi theo quy định của ĐHQG TP.HCM năm 2021

1. Điều kiện đăng ký xét tuyển
Thí sinh đăng ký phải thỏa các điều kiện sau đây:
Thí sinh của 149 trường THPT theo quy định của ĐHQG-HCM (như năm 2020) phải có học lực xếp loại giỏi năm lớp 12
Danh sách 149 trường xem tại đây
Số nguyện vọng ĐKXT vào Khoa Y: Tối đa 03 nguyện vọng, có phân biệt thứ tự nguyện vọng.
2. Chỉ tiêu:
Mỗi ngành tuyển ~ 15% tổng chỉ tiêu của ngành, cụ thể:
Ngành Y khoa (CLC): ~ 15 chỉ tiêu
Ngành Dược học (CLC): ~ 7 chỉ tiêu
Ngành Răng Hàm Mặt (CLC): ~ 7 chỉ tiêu
Ngành Y học cổ truyền (dự kiến mở mới): ~ 11 chỉ tiêu
Ngành Điều dưỡng (dự kiến mở mới): ~ 22 chỉ tiêu
3. Đăng ký xét tuyển: Từ ngày 15/5 đến 15/6/2021, 
4. Xét tuyển: 
Các hồ sơ hợp lệ được sắp xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp theo tổng điểm 3 môn Toán, Hóa, Sinh trong 3 năm lớp 10, 11, 12. Hội đồng tuyển sinh căn cứ theo đó lấy đến khi đủ chỉ tiêu. Trường hợp thí sinh bằng điểm, xét thêm tiêu chí phụ, cụ thể
  • Tiêu chí phụ 1: Đối với ngành Y khoa (CLC), Răng Hàm Mặt (CLC), Y học cổ truyền (dự kiến mở mới), Điều dưỡng (dự kiến mở mới): Xét tổng điểm môn Sinh trong 3 năm lớp 10, 11, 12;
Đối với ngành Dược học (CLC) : Xét tổng điểm môn Hóa trong 3 năm lớp 10, 11, 12;
  • Tiêu chí phụ 2: Đối với ngành Y khoa (CLC), Dược học (CLC), Y học cổ truyền (dự kiến mở mới), Điều dưỡng (dự kiến mở mới): Xét tổng điểm môn Toán trong 3 năm lớp 10, 11, 12;
Đối với ngành Răng Hàm Mặt (CLC): Xét tổng điểm môn Hóa trong 3 năm lớp 10, 11, 12;
  • Tiêu chí phụ 3: Xét điểm chứng chỉ quốc tế môn tiếng Anh (IELTS của BC-British Council hay của IDP Education - International Development Program hoặc TOEFL của ETS - Educational Testing Service);
  • TC4: Xét bài luận viết tay, thư giới thiệu.

 

Xét tuyển dựa trên kết quả các kỳ thi quốc tế năm 2021

1. Điều kiện đăng ký xét tuyển:
Thí sinh phải thỏa các điều kiện dưới đây:
- Tốt nghiệp THPT trong và ngoài nước;
- Có chứng chỉ quốc tế: SAT, ACT, IB, A-level;
- Đạt danh hiệu học sinh khá trong tất cả các năm học ở THPT.
2. Chỉ tiêu:
Mỗi ngành tuyển 5% tổng chỉ tiêu của ngành, cụ thể:
Ngành Y khoa (CLC): 5 chỉ tiêu
Ngành Dược học (CLC): 2 ~ 3 chỉ tiêu
Ngành Răng - Hàm - Mặt (CLC): 2 ~ 3 chỉ tiêu
3. Đăng ký xét tuyển: Từ ngày 15/6 đến 15/7/2021,
4. Xét tuyển:
Điểm thi chứng chỉ quốc tế được quy về thang điểm 100 và được làm tròn đến hai chữ số thập phân.
Các hồ sơ hợp lệ được sắp xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp theo điểm quy đổi của điểm thi chứng chỉ quốc tế. Hội đồng tuyển sinh căn cứ theo đó lấy đến khi đủ chỉ tiêu.

_

Nguồn tham chiếu: 

http://tuyensinh-medvnu.edu.vn/news.php?slug=x-t-tuy-n-d-a-tr-n-k-t-qu-k-thi-nh-gi-n-ng-l-c-c-a-hqg-tp-hcm-n-m-2021

http://tuyensinh-medvnu.edu.vn/news.php?slug=x-t-tuy-n-d-a-tr-n-k-t-qu-thi-t-t-nghi-p-thpt-n-m-2021

http://tuyensinh-medvnu.edu.vn/news.php?slug=k-t-h-p-k-t-qu-thi-t-t-nghi-p-thpt-n-m-2021-v-ch-ng-ch-ti-ng-anh-qu-c-t-

http://tuyensinh-medvnu.edu.vn/news.php?slug=-u-ti-n-x-t-tuy-n-h-c-sinh-gi-i-theo-quy-nh-c-a-hqg-tp-hcm-n-m-2021

http://tuyensinh-medvnu.edu.vn/news.php?slug=x-t-tuy-n-d-a-tr-n-k-t-qu-c-c-k-thi-qu-c-t-n-m-2021