Văn bản thông báo tuyển sinh năm 2020 trường Đại học Nội vụ Hà Nội

Trường Trường đại học nội vụ Hà Nội đã có thông báo văn bản về phương án tuyển sinh năm 2020 của trường. 

Văn bản thông báo tuyển sinh năm 2020 trường Đại học Nội vụ Hà Nội

 


 

 

Nguồn tham chiếu:
http://truongnoivu.edu.vn/tin-tuc/9538/Thong-bao-Tuyen-sinh-dai-hoc-he-chinh-quy-nam-2020.aspx

DNV - Trường đại học nội vụ Hà Nội

Địa chỉ: Số 36 đường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Cơ sở Đào tạo tại Quảng Nam - Đà Nẵng
Khu Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, Huyện Điện Bàn - Quảng Nam.

Website chính: truongnoivu.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (04) 37533.659 - 37532.864-113.

ĐT: (0510) 626 3232 - (0510) 626 3235 (101) - (0511) 2240 390 (Cơ sở Đào tạo tại Quảng Nam - Đà Nẵng)

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
DNV - Trường đại học nội vụ Hà Nội