Văn bản thông báo tuyển sinh năm 2020 trường Đại học Nội vụ Hà Nội

Trường Trường đại học nội vụ Hà Nội đã có thông báo văn bản về phương án tuyển sinh năm 2020 của trường. 

Văn bản thông báo tuyển sinh năm 2020 trường Đại học Nội vụ Hà Nội

 


 

 

Nguồn tham chiếu:
http://truongnoivu.edu.vn/tin-tuc/9538/Thong-bao-Tuyen-sinh-dai-hoc-he-chinh-quy-nam-2020.aspx