Thông tin trường đã được xác thực

CDT4103 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH NHA TRANG

Địa chỉ: Số 02 - Điện Biên Phủ, P. Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Website chính: www.ntc.edu.vn

Loại hình trường: Trường CÔNG LẬP

Liên lạc: Điện thoại: 058.3551777 (line 208)
Email: daotaocddlnt@gmail.com