Thông tin trường đã được xác thực

C12 - Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên

Địa chỉ: Đường Quang Trung, Phường Thịnh Đán, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Website chính: tce.edu.vn

Loại hình trường: Trường CÔNG LẬP

Liên lạc: Điện thoại: 02083846 106