Thông tin trường đã được xác thực

YYB - Trường Cao đẳng Y tế Yên Bái

YYB - Trường Cao đẳng Y tế Yên Bái

Địa chỉ: Tổ 63 - Phường Yên Ninh - TP Yên Bái - tỉnh Yên Bái

Website chính: ymc.edu.vn

Loại hình trường: Trường CÔNG LẬP

Liên lạc: Điện thoại: 02163852454
Email: cdytyb@ymc.edu.vn